Tapa valla ajalehed Sõnumed (eestikeelne) ja Tapaskije Vesti (venekeelne) ilmuvad kord kuus. Eesti Post toimetab ajalehed kõikidesse Tapa valla territooriumil olevatesse postkastidesse tasuta.

TOIMETUS

Alates maikuust 2018 muutuvad toimetuse andmed!
 
Tapa valla ajaleht Sõnumed/Tapaskije Vesti – Pikk 15, Tapa Vallavalitsus.
Ajalehe digiväljaannet saab lugeda – www.tapa.ee/ajalehed
 
Toimetaja Alina Leopard  mobiil 5661 4432, e-post: alina.leopard@tapa.ee.
Tõlkija ja Tapaskije Vesti kaastööde toimetamine  Samuel Golomb, e-post: Samuel.golomb@gmail.com
Küljendaja Liina Kald – mobiil 528 7998.
 
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666
Trükiarv 6000. Leht ilmub üks kord kuus.
 
Kuulutuste vastuvõtt Alina Leopard, alina.leopard@tapa.ee, mobiil 5661 4432.
 
Hinnakiri
Ärikuulutus ja reklaam:
1 üks moodul/reakuulutus 8€;
2 kaks moodulit 80x45mm 13€;
3 kolm moodulit 110x100mm 20€;
4 neli moodulit 160x80mm 23€ 
 
Eraisiku kuulutus:
1 üks moodul/reakuulutus 2€;
2 kaks moodulit 80x45mm 3€;
3 kolm moodulit 110x100mm 4€;
4 neli moodulit 160x80mm 5€;
surmakuulutuste avaldamine tasuta
 
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse huvides toimetada ning lühendada.
 
AJALEHED AASTAKÄIKUDE KAUPA

 

2018

Sõnumed

1     2     3     4

Tapaskije Vesti

1     2     3     4

2017

Sõnumed

1     2      3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

Tapaskije Vesti

1     2      3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

2016

Sõnumed

1     2     3     4     5     6     7     8      9      10      11      12

Tapaskije Vesti

1     2     3     4     5     6     7     8      9      10      11      12

2015

Sõnumed

1             4     5     6     7     8     9      10      11      12

Tapaskije Vesti

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10      11      12

 

2014

Sõnumed

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

Tapaskije Vesti

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

 

2013

Sõnumed

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12 

Tapaskije Vesti

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

 

2012

Sõnumed

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

Tapaskije Vesti

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

 

2011

Sõnumed

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

Tapaskije Vesti

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

 

2010

Sõnumed

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

Tapaskije Vesti

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11

 

2009

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14

 

2008

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19      20     21     22     23     24

 

2007

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19      20     21     22     23     24

 

2006

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19      20     21     22     23     24