CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Sotsiaalnõunik Karmen Kaar 3258691, 59199410 vastuvõtt E 9:00 – 12:00 ja N 13:00 – 17:30
PUHKUSEL 31.07-04.09.2017
Toetuste spetsialist Anne Klettenberg 3258692 vastuvõtt T 8:00 – 11:30 ja N 13:00 – 17:30

PUHKUSEL 24.07-06.08.2017
Hoolekandespetsialist Ly Nelson 3258693 vastuvõtt T 8:00 – 11:30 ja N 13:00 – 17:30
PUHKUSEL 12.06-07.07.2017
Lastekaitsespetsialist Jaanika Kirs 3258694, 56459886 vastuvõtt E 8:00 – 11:30 ja N 13:00 – 17:30
PUHKUSEL 03.07-28.07.2017
Sotsiaaltöötaja Sirje Salura 3833451 (Lehtse), 3277787 (Moe), 3820232 (Jäneda), 56617181 (mobiil) vastuvõtt E 9:00 – 16:00 ja R 8:00 – 12:00 (Lehtses)
T 12:00 – 15:00 (Moel)
K 14:00 – 16:00 (Jänedal)
Sotsiaaltöötaja Eha Altmäe 56577163 PUHKUSEL 03.07-04.08.2017
Avahooldaja Ester Ranniit
Avahooldaja Helgi Vahtra
Avahooldaja Evi Matsiselts
Avahooldaja Kaie Roosla
Avahooldaja Sirje Bammer
Avahooldaja Annike Dreher