26.03.18

KOOSTAMISEL OLEV:

TAPA VALLA ARENGUKAVA 2018-2025
TAPA VALLA EELARVESTRATEEGIA 2018-2022

 

Tapa ja Tamsalu Vallavolikogud otsustasid märtsis 2017 toimunud istungitel alustada uue valla arengukava ja eelarvestrateegia projekti koostamist. Läbiviidud riigihanke tulemusel sõlmiti OÜ-ga Cumulus Consulting leping Tapa valla arengukava koostamise koordineerimiseks.

Arengukava ja eelarvestrateegia koostati perioodil mai 2017-märts 2018. Selle jooksul toimusid valdkondlikud kohtumised, kus esmalt kaardistati olemasolev olukord ja seejärel sõnastati valdkondlikud eesmärgid ja tegevused ning investeeringud. Augustis 2017 viidi valla tulevikupildi loomiseks läbi laiapõhjalisem kaasamisseminar Tapal. Formuleeritud valla visiooni ja eesmärke arutati ka kohtumistel allasutusega. Tegevuskavasse oli võimalik anda omapoolne sisend kõigil vallaelanikel – novembrist kuni jaanuarini korraldati elanike seas küsitlus, millele oli võimalik vastata nii veebipõhiselt kui vallalehtedes ilmunud väljalõigatava ajalehenurga kaudu. Olulisemad otsused langetati arengukava ja eelarvestrateegia koostamiseks moodustatud juhtrühmas, kuhu kuulusid esialgu mõlema ühineva omavalitsuse ja ühinemise järgselt uue omavalitsuse juhid ja arengutöötajad. Paralleelselt koostati lühiülevaade vallast, mis sisaldab valla rahvastikku ja sotsiaalmajanduslikku keskkonda iseloomustavaid andmeid.

Tapa vallavalitsus kutsub Tapa valla elanikke Tapa valla arengukava 2018-2025 tutvustavatele koosolekutele Tamsalu kultuurimajas 7.märtsil 2018 kell 18.00 ja Tapa kultuurikojas 8.märtsil kell 18.00.

Tapa valla arengukava tutvustatav versioon

Tapa valla arengukava lisa 1 (Lühiülevaade)

Tapa valla arengukava lisa 2 (Tegevuskava)

Ettepanekud Tapa valla arengukava avalikult arutelult ja juhtrühma seisukohad

Tapa valla eelarvestrateegia (Lisatakse lähiajal)

 

Tapa valla arengukava aastateks 2015-2025

Tapa valla arengukava aastateks 2015-2025

Tapa Muusika- ja Kunstikooli arengukava:

Tapa Muusika- ja Kunstikooli arengukava

Tapa linnaraamatukogu arengukava 2015-2020

Tapa linnaraamatukogu arengukava 2015-2020

Tapa Vene Põhikooli arengukava

Tapa Vene Põhikooli arengukava

Tapa Lasteaed Vikerkaar arengukava

Tapa Lasteaed Vikerkaar arengukava

Lasteaed "Pisipõnn" arengukava 2010-2015

   Jäneda Kooli arengukava 2013-2016

Tapa Gümnaasiumi arengukava 2012-2016

 

Muud kehtestatud arengukavad:

Tapa valla Tapa linna haljastuse arengukava aastateks 2014-2023

Tapa valla Tapa linna haljastuse arengukava aastateks 2014-2023

  

Lehtse piirkonna arengukava