15.03.18

Tapa valla 2018. aasta eelarve eelnõu seletuskiri

Tapa valla 2018. aasta eelarve kinnitamise määrus

Tapa valla 2018. aasta eelarve

Tapa valla 2018. aasta eelarve tulude plaan

Tapa valla 2018. aasta eelarve kulude plaan

Tapa valla 2018. aasta kohustuste vähenemine

Tapa valla 2017. aasta teise lisaeelarve eelnõu kinnitamise määrus

Tapa valla 2017. aasta teise lisaeelarve eelnõu seletuskiri

Tapa valla 2017. aasta teise lisaeelarve eelnõu lisad

 

Tapa valla 2016 aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Tapa valla 2017. aasta lisaeelarve määrus 

Tapa valla 2017. aasta lisaeelarve seletuskiri

Tapa valla 2017. aasta lisaeelarve eelnõu LISAD

 

Tapa valla 2017. aasta eelarve eelnõu seletuskiri

Tapa valla 2017. aasta eelarve:

Tapa valla 2016. aasta kolmanda lisaeelarve kinnitamise määrus

Tapa valla 2016. aasta kolmanda lisaeelarve seletuskiri

Tapa valla 2016. aasta kolmanda lisaeelarve Lisa 1 Lisa 2 Lisa 3

 

Tapa valla eelarvestrateegia 2017-2020

 
 
 

Tapa valla 2016. aasta teise lisaeelarve kinnitamise määrus

Tapa valla 2016. aasta teise lisaeelarve seletuskiri

Tapa valla 2016. aasta teise lisaeelarve Lisa 1 Lisa 2 Lisa 3

 

Tapa valla 2016. aasta lisaeelarve määrus 

Tapa valla 2016. aasta lisaeelarve seletuskiri

Tapa valla 2016. aasta lisaeelarve eelnõu LISAD

 

Tapa valla 2016. aasta eelarve:

Tapa valla 2015. aasta neljas lisaeelarve november

Tapa valla 2015. aasta neljas lisaeelarve Lisa 1

Tapa valla 2015. aasta neljas lisaeelarve Lisa 2

Tapa valla 2015. aasta neljas lisaeelarve Lisa 3

 

Tapa valla 2016. aasta eelarve eelnõu 

Tapa valla 2016. aasta eelarve seletuskiri

Tapa valla 2016. aasta eelarve eelnõu LISAD

 

Tapa valla 2015. aasta kolmas lisaeelarve seletuskiri

Tapa valla 2015. aasta kolmas lisaeelarve september

Tapa valla 2015. aasta kolmas lisaeelarve Lisa 1

Tapa valla 2015. aasta kolmas lisaeelarve Lisa 2

Tapa valla 2015. aasta kolmas lisaeelarve Lisa 3

 

Tapa valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019

Tapa valla eelarvestrateegia 2016-2019 seletuskiri

Tapa valla eelarvestrateegia 2016-2019 vorm

Tapa valla 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Sõltumatu vandeaudiitori aruanne 2014. a majandusaasta aruandele

Tapa valla 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

 

 


 

Tapa valla 2015. aasta eelarve:

 
 
 
 
 
 
Tapa valla 2015. aasta eelarve arutelude protokollid:
 
 
 
 
 
 
 

Tapa valla 2014. a lisaeelarve kinnitamine

Tapa valla 2014. aasta lisaeelarve seletuskiri

Tapa valla 2014. aasta lisaeelarve lisa

 

Tapa valla 2014. aasta eelarve:

Tapa valla 2014. aasta eelarve arutelu protokollid:

      - kultuurikomisjoni koosoleku protokoll, 4. dets 2013

      - kultuurikomisjoni koosoleku protokoll, 12. dets 2013

      - hariduskomisjoni koosoleku protokoll

      - majanduskomisjoni koosoleku protokoll

      - eelarve- ja arengukomisjoni koosoleku protokoll

 

Tapa valla 2014. aasta eelarve teine lugemine

Vallavalitsuse istungi protokoll - 2014. aasta eelarve teine lugemine

Tapa valla 2014. aasta eelarve eelnõu

 

Tapa valla 2014. aasta eelarve eelnõu lisad

Tapa valla 2014. aasta eelarve kinnitamine - eelnõu

Seletuskiri Tapa valla 2014 aasta eelarve eelnõule

 

Tapa valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017

Tapa valla eelarvestrateegia 2014-2017 seletuskiri

Tapa valla eelarvestrateegia 2014-2017 vorm

Tapa valla 2013. aasta teise lisaeelarve kinnitamine

Tapa valla 2013. a kolmanda lisaeelarve kinnitamine

Seletuskiri Tapa valla 2013 aasta eelarvele

Tapa valla 2013 aasta eelarve lisa 1

Tapa valla 2013 aasta eelarve lisa 2

 

Seletuskiri Tapa valla 2013 aasta lisaeelarve eelnõule

Tapa valla 2013. aasta lisaeelarve määrus

 

Tapa valla 2013. aasta lisaeelarve seletuskiri

Tapa valla 2013. aasta lisaeelarve lisa

Tapa valla 2013. a eelarve kinnitamine

Muudatusettepanek 2013. aasta eelarve eelnou teisele lugemisele

VM eelnõu 2013.a eelarve II lugemine, jaanuar

VM eelnõu II lugemine, eelarve lisad

Eelarve 2013 Muudatusettepanek I lugemisele

 

Eelarvekomisjoni protokoll 20.11.2012

Hariduskomisjoni protokoll 12.11.2012

Hariduskomisjoni protokoll 17.12.2012

Hariduskomisjoni protokoll - Lisa 1

Hariduskomisjoni protokoll - Lisa 2

Kultuurikomisjoni protokoll 11.12.2012

Tapa valla 2013. aasta eelarve eelnõu

Tapa valla 2013. aasta eelarve lisad

Seletuskiri Tapa valla 2013 aasta eelarve eelnõule

Tapa valla eelarvestrateegia 2013-2016 kinnitamine

Tapa valla eelarvestrateegia aastateks 2013-2016

Tapa valla eelarvestrateegia 2013-2016 seletuskiri

Tapa valla eelarvestrateegia 2013-2016 vorm


Tapa valla 2012. a kolmanda lisaeelarve kinnitamine

Tapa valla 2012. aasta eelarve kinnitamise määrus

Seletuskiri Tapa valla 2012 aasta eelarvele

Tapa valla 2012 aasta eelarve lisa

Tapa valla 2012 aasta I lisaeelarve kinnitamise määrus

Tapa valla 2012 aasta I lisaeelarve seletuskiri

Tapa valla 2012 aasta I lisaeelarve

Sihtotstarbeliste eraldiste lisamine Tapa valla 2012 a. eelarvele

Tapa valla 2012 aasta II lisaeelarve määrus

Tapa valla 2012 aasta II lisaeelarve seletuskiri

Tapa valla 2012 aasta II lisaeelarve tabel

Tapa valla 2012 aasta III lisaeelarve määrus

Tapa valla 2012 aasta III lisaeelarve seletuskiri - ei ole

Tapa valla 2012 aasta III lisaeelarve tabel - ei ole

Tapa valla 2012 majandusaasta aruanne (lisatud audiitori aruanne)


Tapa valla 2011 aasta eelarve projekt

Tapa valla 2011 aasta eelarve lisa

Tapa valla 2011 aasta eelarve seletuskiri

Tapa valla 2011 aasta eelarve kinnitamine

Tapa valla 2011 aasta eelarve Lisa nr 1

Tapa valla 2011 aasta eelarve Lisa nr 2

Tapa valla 2011 aasta eelarve Lisa nr 3

Tapa valla 2011 aasta lisaeelarve kinnitamine

Tapa valla 2011 aasta lisaeelarve kinnitamine - eelarve- ja arengukomisjoni koosoleku protokoll

Tapa valla 2011 majandusaasta aruanne (lisatud audiitori aruanne)


Tapa valla 2010 majandusaasta aruanne

Tapa valla 2010 majandusaasta aruande audiitori määramise otsus

Tapa valla 2010 aasta eelarve

Tapa valla 2009 majandusaasta aruande kinnitamine

Tapa valla 2009 majandusaasta sõltumatu vandeaudiitori aruanne

Tapa valla 2009 majandusaasta aruanne

Tapa valla 2009 aasta eelarve

Tapa valla 2008 aasta eelarve

Tapa valla 2007 aasta eelarve