Ehitusluba

Toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Toetust võib taotleda füüsiline isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Tapa vald. 

Ehitusluba peab taotlema, kui soovitakse:
  • püstitada ehitist; 
  • laiendada ehitist; 
  • rekonstrueerida ehitist; 
  • lammutada ehitist.

Kestvus:

 

Õigusaktid:

 

Vastutaja:

Timo Tiisler, timo.tiisler@tapa.ee, tel. 322 9660, 58167712

 

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või Tapa vallamajast. Vastuvõtuajad: E. T. N. 8.00-16.30, K 8.00-18.00, R. 8.00-15.00.

Vajaminevad
dokumendid:

Ehitusloa saamiseks tuleb esitada:
  • ehitusloa taotlus koos lisadega (ühes eksemplaris); 
  • ehitusprojekt (kahes eksemplaris, üks neist arhiveerimise nõuetele vastav), mis vastab ehitusloa taotlemisel ehitusprojektile esitatavatele nõuetele ja on koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva või kontrollitud ehitusprojektide ekspertiiside tegemises pädeva vastutava spetsialisti poolt ja mis on seadustega ettenähtud juhtudel heaks kiidetud; 
  • energiamärgis, kui see on nõutav; 
  • tasuda riigilõiv.
 
NB! Väikeehitise püstitamisel, laiendamisel, rekonstrueerimisel või lammutamisel võib ehitusprojekti asemel esitada välismõõtudega varustatud eskiisi, mis sisaldab seletuskirja, asendiplaani, põhiplaani ja hoonete puhul vaateid.

Viide:

Ehitusluba (RTF)