Tapa valla ajalehed Sõnumed (eestikeelne) ja Tapaskije Vesti (venekeelne) ilmuvad kord kuus. Eesti Post toimetab ajalehed kõikidesse Tapa valla territooriumil olevatesse postkastidesse tasuta.

TOIMETUS

Sõnumed
Heiki Vuntus (toimetaja), telefon 325 8696, mobiil 5648 5208, e-post heiki@arenduskoda.ee
Liina Kald (küljendaja), mobiil 528 7998, e-post liina.kald@tapa.ee
Trükiarv 3 600
 
Tapaskije Vesti
Samuel Golomb (toimetaja), telefon 5590 1782, e-post samuel@golomb.ee
Liina Kald (küljendaja), mobiil 528 7998, e-post liina.kald@tapa.ee
Trükiarv 1 500
 
Kuulutuste vastuvõtt  ja üldinfo
Tapa Arenduskojas, Roheline 19, esmaspäevast reedeni kella 9–16, telefon 3258 690, faks 3258 695, e-post arenduskoda@arenduskoda.ee
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse huvides toimetada ning lühendada.
Arusaamatuste ärahoidmiseks peab materjal olema toimetuses hiljemalt lehe ilmumise nädala eelneval neljapäeval,  kell 16.
Trükitakse trükikojas Trükis, Pargi 27F, Jõhvi, telefon 337 2666
 
AJALEHED AASTAKÄIKUDE KAUPA

 

2018

Sõnumed

1

Tapaskije Vesti

1

2017

Sõnumed

1     2      3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

Tapaskije Vesti

1     2      3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

2016

Sõnumed

1     2     3     4     5     6     7     8      9      10      11      12

Tapaskije Vesti

1     2     3     4     5     6     7     8      9      10      11      12

2015

Sõnumed

1             4     5     6     7     8     9      10      11      12

Tapaskije Vesti

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10      11      12

 

2014

Sõnumed

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

Tapaskije Vesti

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

 

2013

Sõnumed

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12 

Tapaskije Vesti

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

 

2012

Sõnumed

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

Tapaskije Vesti

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

 

2011

Sõnumed

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

Tapaskije Vesti

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

 

2010

Sõnumed

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

Tapaskije Vesti

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11

 

2009

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14

 

2008

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19      20     21     22     23     24

 

2007

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19      20     21     22     23     24

 

2006

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19      20     21     22     23     24