CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Haridusspetsialist Anne Roos 3229684 vastuvõtt E 10:00-12:00 K 14:00 - 17:00
PUHKUSEL 22.10-26.10
Sotsiaalhoolekande juhtivspetsialist Maarika Mändla 3258691, 59199410 vastuvõtt E 09:00-12:00 ja K 13:00-17:30
Sotsiaalhoolekande-spetsialist Anne Klettenberg 3258692 vastuvõtt T 8:00-11:30 ja K 13:00-17:30
PUHKUSEL 12.10
Lastekaitsespetsialist Jaanika Kirs 3258694, 56459886 SKA lastekaitse üksuse valvetelefoni nr 5145182 Lasteabitelefon 116111 Hädaabi 112 vastuvõtt T 8:00-11:30 ja K 13:00-17:30
PUHKUSEL 22.10-26.10
Lastekaitsespetsialist Anu Loorits 53041992, 3228443 (Tamsalu) T, N 8:00-12:30 ja 13:30-16:00 (Tamsalus)
PUHKUSEL 22.10-26.10
Noorsootööspetsialist Aune Suve Kütt 58667395
Lastekaitsespetsialist Relika Pedoson 3228434, 56577162 vastuvõtt T 8:00-11:30 ja K 13:00-17:30
PUHKUSEL 08.10-12.10
Sotsiaalhoolekande-spetsialist Ly Nelson 3258693, 57503008 vastuvõtt T 8:00-11:30 ja K 13:00-17:30 (Tapal)
R 8:00-13.00 (Tamsalus)
Sotsiaalhoolekande-spetsialist Pille Eevardi 53429921, 3228442 (Tamsalu) vastuvõtt T, N 8:00 – 12:30 ja 13:30-16:00 (Tamsalus)
PUHKUSEL 24.10-30.10
Sotsiaalhoolekande-spetsialist Sirje Salura 3833451 (Lehtse), 3277787 (Moe), 3820232 (Jäneda), 56617181 (mobiil) vastuvõtt E 9:00-16:00 ja R 8:30-12:00 (Lehtses)
T 13:00-15:00 (Moel)
K 14:00-16:00 (Jänedal)
Sotsiaaltöötaja Eha Altmäe 56577163