6.02.15

Tapa valla majanduslik struktuur on mitmekesine: metalli-, puidu- ehitusmaterjali- tekstiili- ja toiduainetetööstus, logistika ning transport, põllumajandus, turism, maavarade kaevandamine (turvas).

Tapa valla keskus paikneb Eesti logistilises sõlmpunktis. Probleeme tekitab raudteetaristu monofunktsionaalsus. Tapa valla tööstusettevõtted on koondunud tiheasustusega asulatesse. Suurim elupaik ja ühtlasi ka tööpaik vallas on Tapa linn. Arvestatava suurusega tootmisettevõtted paiknevad lisaks ka Moel, Jänedal ning Saiakoplis. Tapa linna ettevõtlust mõjutavad raudtee-ettevõtete ning Tapa tööstuspargi areng. Arenenud on puidu-, metalli-, tekstiili- ning plastikutööstus. Turismiettevõtlusega tegeletakse eelkõike Jänedal, kus on olemas vajalik keskkond. Tapa valla ettevõtete arendus peab lähtuma asjaolust, et odavale tööjõule suunatud tootmistegevused ei saa olla Eesti mõistes pikaajaline lahendus. Ennekõike tuleks soosida teadmismahukaid ja oskustööd väärtustavat tootmist ja teenindust. Ettevõtluse arendamiseks on Tapa vald käivitanud mitmeid arendusprojekte, milledest suurim on Tapa Tööstuspargi projekt.

Tapa linna kauplustevõrk ning olmetasandil teenindus on keskmisel järjel, esmatarbekaupadega kauplejate osas on konkurents olemas. Puudulikul arvul on linnas majutusasutusi. Samas on vallal peaaegu võimatu mõjutada teenindus- ja majutusasutuste teket ja arengut. Tapa valda registreeritud ettevõtted on ettevõtlusvormi järgi väljatoodud allolevas tabelis.

Tabel 2.4 Tapa valda registreeritud ettevõtted ettevõtlus vormi järgi.

Ettevõtlusvorm

Hulk

AS

6

FIE

164

256

4

9

 

 


Tabel 2.5 Tapa valda registreeritud ettevõtted põhitegevusala järgi.

Tegevusalad põhitegevusena

Hulk

Põllumajandus

73

Metsandus

32

Kala ja vesivili

1

Toiduainetootmine

3

Rõivatootmine

3

Puidutöötlemine

16

Ehitus

47

Toitlustamine

12

Majutus

5

Hulgimüük

27

Jaemüük

44

 

 

Tabel 2.6 Tapa linna suurimad tööandjad 2014 aasta alguse seisuga.

 

Ettevõte / Asutus

Tegevusala

Töötajate
arv

Perspektiiv

Tapa vald - koolid, lasteaiad,
kultuuri- ja spordiasutused

munitsipaalasutus

350

stabiilne

Eesti Kaitseväe 1. Jalaväebrigaad

riigikaitse

ca 520

suunatud kasvule

AS EVR Cargo Tapa Depoo

reudteeveermi ja
vedurite remont

178

stabiilne

Universal Industries OÜ

metallitööd

104

stabiilne

Segers Eesti AS

tekstiilitööstus

70

stabiilne

Tapa Mill OÜ

puitehitusmaterjalide
tootmine

52

stabiilne

AS Hagar Tapa leivatehas

pagaritööstus

130

suunatud kasvule

RR Lektus AS

hulgi- ja jaemüük

59

stabiilne

Mini-Linda OÜ

nahagalanteri ja
tekstiilitööstus

27

ebaselge