Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemise rahvahääletus on lõppenud!

Alljärgnevalt hääletuse tulemused:

Tapa vallast oli kokku 195 hääletajat, mis moodustab 3% hääleõiguslikest kodanikest