Keskpolügooni info

Kaitseväe harjutusaladel kehtivad väljaõppe toimumise ajal liikumispiirangud. Seetõttu tuleb enda turvalisuse huvides järgida harjutusvälja infotahvlitel ja veebis olevaid väljaõppegraafikuid ning austada kehtivaid liikumispiiranguid ja ohutusnõudeid.

Kaitseväe Keskpolügoonil toimuva väljaõppe kohta saab infot veebiaadressilt: http://www.mil.ee/et/kaitsevagi/Harjutusvaljad/Kaitsevae-harjutusvaljad/Keskpolygoon

Täiendavat teavet harjutusväljade kohta leiab veebiaadressilt:

http://www.mil.ee/kaitsevagi/harjutusvaljad

.........................................................................................................................................................

  • 18.–23. märts 2018 toimub 2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljoni väljaõppe Tapa vallas.

 

  • 20.02.2018 ja 16.03.-27.03.2018 toimub 1. jalaväebrigaadi pioneeripataljoni harjutused Tapa valla territooriumil. Harjutusest võtab osa korraga kuni 40 inimest. Harjutuse alale liigutakse veoautodega ning maasturitega. Jõe ületamiseks kasutatakse ilma mootorita kummipaati ning rajatavat jooksusilda.

 

  • 26.02-27.02.18 Reinevere raketibaasis, 27.02- 28.02.18 Kadila raketibaasis, 28.02- 01.03.18 Imastu raketibaasis toimuvad 1. jalaväebrigaadi allüksuse väliharjutused.

 

..........................................................................................................................................................
 

Keskpolügooni üldplaan harjutusalade tähistusega (klikk kaardil avab selle uues aknas suuremalt):