Tapa ja Tamsalu valla ühinemisprotsessi koordineerimiseks ja ettevalmistamiseks moodustati  kahe valla esindajatest juhtkomisjon. 

Ühinemislepingu ettevalmistamiseks kinnitati kummagi valla esindajatest kaks valdkondade töörühma: majandusvaldkonna töörühm ning humanitaar- ja sotsiaalvaldkonna töörühm.