16.02.18

 

 

AMBLA KIHELKOND

 • Aaviku (Awiko) - Karkuse karjamõis; praegune asukoht - Näo küla
 • Aru (Arrohof) - Lehtse kõrvalmõis; praegune asukoht: Patika küla
 • Imavere (Immafer) - Jäneda kõrvalmõis; praegune asukoht: Patika küla
 • Jootme (Jotma) - rüütlimõis; praegune asukoht: Jootme küla
 • Jäneda (Jendel) - rüütlimõis; praegune asukoht: Jäneda küla
 • Kaarli (Karlshof) - Saksi kõrvalmõis; praegune asukoht: Vahakulmu küla
 • Kalle (Kalle) - Saiakopli kõrvalmõis; praegune asukoht: Saiakopli küla
 • Karkuse (Karkus) - rüütlimõis; praegune asukoht: Karkuse küla
 • Kurge (Kurküll) - Lehtse kõrvalmõis; praegune asukoht: Läste küla
 • Kuru (Kurro) - rüütlimõis; praegune asukoht: Räsna küla
 • Leesi (Leesi) - Lehtse karjamõis; praegune asukoht: Tõõrakõrve küla
 • Lehtse (Lechts) - rüütlimõis; praegune asukoht: Tõõrakõrve küla
 • Linnape (Linnapäh) - rüütlimõis; praegune asukoht: Linnape küla
 • Moe (Muddis) - rüütlimõis; praegune asukoht: Moe küla
 • Märjandi (Merjandes) - Linnape karjamõis; praegune asukoht: Linnape küla
 • Niidu (Nido) - Tapa karjamõis; praegune asukoht: Näo küla
 • Nõmmküla (Nömküll) - poolmõis; praegune asukoht: Nõmmküla
 • Pruuna (Tois) - rüütlimõis; praegune asukoht: Tõõrakõrve küla
 • Põriki (Porrik) - Pruuna kõrvalmõis; praegune asukoht: Pruuna küla
 • Rägavere (Reggafer) - Linnape kõrvalmõis; praegune asukoht: Rägavere küla
 • Räsna (Resna) - rüütlimõis; praegune asukoht: Räsna küla
 • Saiakopli (Neuhof) - rüütlimõis; praegune asukoht: Saiakopli küla
 • Suuga (Suga) - Roosna karjamõis; praegune asukoht: Jootme küla
 • Tapa (Taps) - rüütlimõis; praegune asukoht: Tapa linn
 • Terakjärve (Annenhof) - Pruuna karjamõis praegune asukoht: Tõõrakõrve küla
 • Tõrevere (Törrefer) - Roosna karjamõis; praegune asukoht: Karkuse küla
 • Trilli (Lilienberg) - Saiakopli kõrvalmõis; praegune asukoht: Saiakopli küla
 • Valgma (Walgma) - Tapa karjamõis praegune asukoht: Tapa linn

KADRINA KIHELKOND

 • Imastu (Mönnikorb) - rüütlimõis; praegune asukoht: Imastu küla
 • Loksu (Lokso) - Saksi karjamõis; praegune asukoht: Loksu küla
 • Saksi (Saximois) - rüütlimõis; praegune asukoht: Saksi küla

kasutatud halduspiiride kaardiserveri Kupits ja Valdo Prausti portaali Eesti mõisad andmeid