Rahvastik

 

Seisuga 1. september 2018 (Rahvastikuregistri andmetel) elab Tapa vallas 11 162 inimest, mis on ligikaudu 19% maakonna kogurahvastikust.

Augustis 2018:

  • Sündis 10
  • Suri 10
  • Saabus 32
  • Lahkus 38

vallakodanikku.