27.05.16
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tapa valla „Terviseprofiil ja tegevuskava 2015-2020" kinnitamine
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sotsiaaltoetuste määramise komisjon
Sotsiaaltoetuste määramise komisjon on moodustatud Tapa Vallavalitsuse juurde nõuandva organina sotsiaaltoetuste menetlemiseks ja toimetulekutoetusega seotud küsimuste lahendamiseks.
 
Ülesanded
1. Sotsiaaltoetuste menetlemine 
2. Toimetulekutoetuse taotlejatele õiguspärase toetuse määramise kontrolli teostamine 
3. Nõu andmine ja abistamine sotsiaaltoetust ja toimetulekutoetust puudutavates küsimustes 
 
Sotsiaaltoetuste määramise komisjoni koosseis:
  • Karmen Kaar – esimees 
  • Anne Klettenberg – sekretär 
  • Ly Nelson – liige 
  • Jaanika Kirs – liige 
  • Eha Altmäe – liige 
  • Sirje Salura – liige
  • Mati Kanarik – liige
  • Ilona Alla - liige