Järgmine ajaleht ilmub 21. detsembril. Toimetus ootab kõiki kaastöid hiljemalt 07. detsembriks.

 

Tapa valla ajaleht Sõnumed/Tapaskije Vesti – Pikk 15, Tapa Vallavalitsus.
 
Toimetaja Alina Leopard – mobiil 5661 4432, e-post: alina.leopard@tapa.ee.
 
Tõlkija ja Tapaskije Vesti kaastööde toimetamine – Samuel Golomb, e-post: samuel.golomb@gmail.com
 
Küljendaja Liina Kald – mobiil 528 7998.
 
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666
Trükiarv 6000. Leht ilmub üks kord kuus.
 
Kuulutuste vastuvõtt Alina Leopard, alina.leopard@tapa.ee, mobiil 5661 4432.
 
Hinnakiri
Ärikuulutus ja reklaam:
 
• 1 üks moodul/reakuulutus 8€;
• 2 kaks moodulit 80x45mm 13€;
• 3 kolm moodulit 110x100mm 20€;
• 4 neli moodulit 160x80mm 23€ 
 
Eraisiku kuulutus:
 
• 1 üks moodul/reakuulutus 2€;
• 2 kaks moodulit 80x45mm 3€;
• 3 kolm moodulit 110x100mm 4€;
• 4 neli moodulit 160x80mm 5€;
• surmakuulutuste avaldamine tasuta
 
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse huvides toimetada ning lühendada.