« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 09.02.2017

1. Puudega inimesele hooldaja ja hooldajale hooldajatoetus (5) – Ly Nelson
2. Koduteenuse osutamine – Ly Nelson
3. Hooldusteenuse eest tasumine – Karmen Kaar
4. Sotsiaalkorteri üürilepingu pikendamine – Karmen Kaar
5. Raha eraldamine sotsiaalse kaitse ja tervishoiu kuludeks Tapa valla 2017 a eelarvest – Karmen Kaar
6. Raha eraldamine 2017. aasta eelarvest (4) – Indrek Jurtšenko
7. Riigihanke korraldamine Lehtse Keskusehoone köögiseadmete ostmiseks – Ene Orgusaar
8. Tapa valla 2017. a hankeplaani kinnitamine – Ene Orgusaar
9. Toetuse eraldamine teavitustegevuseks – Mati Kanarik
10. Vallavara võõrandamine ja enampakkumise korraldamine – Mati Kanarik
11. Info