« Tagasi

Tapa valla üldplaneeringu avalik väljapanek

 
Tapa valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.03.2017 kuni 30.03.2017 tööaegadel Tapa vallavalitsuses (Pikk tn 15, Tapa linn, Tapa vald), Lehtse raamatukogus (Rägavere tee 11, Lehtse alevik, Tapa vald), Jäneda raamatukogus (Jäneda loss, Jäneda küla, Tapa vald) ja Saksi raamatukogus (Moe keskus 1, Moe küla, Tapa vald). 
 
Planeeringuga saate tutvuda ka Tapa valla kodulehel: http://www.tapa.ee/uldplaneering
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu kohta arvamust.  Arvamus esitada kirjalikult planeeringu avaliku väljapaneku ajal posti teel (Tapa Vallavalitsus, Pikk tn 15, Tapa linn, Tapa vald, 45106) või elektronpostiga (vallavalitsus@tapa.ee).