« Tagasi

Tapa valla 2017. a kaasavale eelarvele laekus 8 ettepanekut

Ideede analüüsi ja hindamise viis läbi vallavalitsuse korraldusega moodustatud komisjon, kes hindas ideede vastavust esitatud nõuetele (esitatava idee tulemusena realiseeritav objekt peab vallaeelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks, peab olema vallaga seotud, pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele) ning rahalisele mahule (kuni 20000 eurot).
 
Hääletusele lähevad järgmised ideed:
1. Jäneda küla laste mänguväljak
Olemasolev mänguväljak on amortiseerunud ning kohati isegi ohtlik. On vajadus ühtse, modernse ja innovaatilise mänguväljaku lahenduse järele, mis on keset küla, lapsi arendav ja põnev, sobiks mängimiseks erinevas vanuses lastele ja et oleks piisavalt ruumi ning turvaline.
Asukohana on pakutud kortermajade juures asuvaid platse.
 
2. Kalmistu värava ja kabeli esise korrastamine
Kalmistu peavärava ja kabeli esine on enamuse ajast pehme ja porine. Kuna seal on kõige rohkem käimist, oleks kena see korda teha. Siis saaksid kõik puhta jalaga oma lähedasi vaatamas käia. Kabelist toimub ka palju lahkunute ärasaatmisi.
Ettepanek on eemaldada senine pinnas (põlevkivituhk) ja paigaldada tänavakivid.
 
3. Koerte väljaheidete kogumise konteinerid kesklinna ja raudteejaama ümbrusesse
Valve tänava raudtee äärne ala on täis koera väljaheiteid ja see äärmiselt kole ning ebameeldiv igal aastaajal. Kui konteinereid on tihedalt, siis on inimestel mugavam need ära visata ning seeläbi juurutada inimesi rohkem oma lemmikloomade järel koristama.
Koerte väljaheidete kogumiseks paigaldada konteinerid Ülesõidu, Laiale  ja Valve tänavale Tapa raudteejaama ümbrusesse, Jaama- ja Kirikuparki ning bussijaama juurde.
 
4. Rutkaste terviseraja laiendus
Tapa linna veepuhastusseadmete tagant algab Rutkaste terviserada, mida seni on püüdnud korrastada väike seltskond sisuliselt vabatahtlikke. Probleemiks on raja ca 1,5 km pikkune lõik, mis algab puhastusseadmete tagant ja kulgeb kuni Valgejõe sillani. Sillani pääseb kuiva jalaga kas talvel läbikülmunud maaga või suvel põuaga.
Rada tuleks kuni sillani laiendada nii, et jalgsi, lapsevankrite või jalgratastega liikujatele oleks madalamatel kohtadel pinnasest kõrgemale tõstetud laudtee.
 
5. Valgejõe saare atraktiivsemaks muutmine
Ettepanek on Valgejõe saarel asendada praegu halvas korras olevad pingid korralikega. Kuna suvel käiakse ka suplemas, võiks olla puhkealal ka vähemalt üks riietuskabiin. Korda võiks teha ka lagunenud trepi, mis viib silla juurde (Kaitsepolügooni sildiga samal pool), samuti silla ümbrust korrastada.
 
Kõikide esitatud ettepanekutega saab tutvuda veebikeskkonnas www.volis.ee   
Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht hääletuse ajal on rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas.
Hääletamine toimub ainult elektrooniliselt veebikeskkonnas VOLIS valla kodulehe kaudu (vajalik ID-kaardi või mobiil-ID olemasolu) 27. märts - 5. aprill. Isikud, kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust, saavad hääletada Tapa Linnaraamatukogus ja selle harudes Moel, Lehtses ja Jänedal avalikus internetipunktis.
Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva meelepärase idee poolt.