« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 13.04.2017

 
1. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse rahastamine Tapa valla eelarvest (5) – Ly Nelson
2. Puudega inimesele hooldaja ja hooldajale hooldajatoetuse määramine (2) – Ly Nelson
3. Koduteenuse osutamine – Ly Nelson
4. Tapa Vallavalitsuse 22. 12. 2016 korralduse nr 1049 kehtetuks tunnistamine – Ly Nelson
5. Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramine – Jaanika Kirs
6. Tugiiisiku määramine (2) – Jaanika Kirs
7. Tee ajutise sulgemise loa väljastamine - Jaanus Annus
8. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine – Indrek Jurtšenko
9. Loa andmine ühise jäätmemahuti kasutamiseks – Krista Pukk
10. Seisukoha andmine päikesepaneelide paigaldamise ja käitamise keskkonnamõjude hindamise algatamise vajalikkuse kohta Raufami kinnistul – Krista Pukk
11. Tapa Kultuurikoja koosseisu ja struktuuri kinnitamine – Heili Pihlak
12. Tapa Linnaraamatukogu personali koosseisu kinnitamine – Kersti Burk 
13. 2017. a kaasava eelarve tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
14. Riigihanke korraldamine Tapa valla teede ja tänavate pindamiseks 2017.aastal – Ene Orgusaar
15. Riigihanke korraldamine dementsetele eakatele ja mäluhäiretega inimestele päevahoiuteenuse osutamiseks 01.06.2017 - 31.12.2019 – Ene Orgusaar
16. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest tasumine – Karmen Kaar
17. VOE "Tapa Vallavolikogu valimiseks volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ning valimisringkonnas mandaatide arvu määramine" – Piret Treial
18. VOE "Valimiskomisjoni moodustamine"- Piret Treial
19. Info