« Tagasi

Kus saab tasuta õppida ja harjutada eesti keelt? Teabetunnid Kiviõlis, Tapal ja Paldiskis

Kus saab tasuta õppida ja harjutada eesti keelt?
Teabetunnid Kiviõlis, Tapal ja Paldiskis

Integratsiooni Sihtasutus
17.04.2017


Paljudele Eesti elanikele valmistavad muret keelenõuded ametikohtadel ning kust leida võimalusi keeleõppeks ja praktikaks.

Integratsiooni Sihtasutuse eestvõttel korraldatakse aprillis kolmes Eesti linnas tasuta eesti keele õppe võimalusi tutvustavad teabetunnid.

Teabetunnid toimuvad algusega kell 18:00
20 aprill Kiviõli,
Rahvamaja (Rahvamaja 2)

25 aprill Tapa, Kultuurikoda (Turu 8)

25 aprill Paldiski, Linnavalitsus (Rae 38), III korrus (Paldiski Ettevõtjate Liit)


KAVA
18:00    
Tervitus Integratsiooni Sihtasutuselt

18:05     Integratsiooni Sihtasutus: Eesti keele õppe: kursused, nõustamine, keeleklubid ja
                keelekohvikud

18:20     Töötukassa: eesti keele õppe võimalused ja tingimused

18:35     SA Innove: keeleõppe kulude hüvitamine

18:50     Küsimused-vastused

19:00     Ürituse lõpp

Lisainfot teabepäeva kohta saab küsida ning oma tulekust teada anda INSA nõustamiskeskuse tasuta infotelefonil 800 9999.

Infotunnid toimuvad Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused" raames.

Lisainfo:

Kätlin Kõverik
Integratsiooni Sihtasutuse vanemnõustaja
Tel 6 599 032, 533 32 774
katlin.koverik@integratsioon.ee