« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 20.04. 2017

1. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine (2) -Indrek Jurtšenko 
2. Reklaami paigaldusloa väljastamine – Eele Ehasoo
3. Riigihanke korraldamine Tapa Kultuurikoja rekonstrueerimise projekti koostamiseks – Ene Orgusaar
4. Ehitusloa väljastamine- Timo Tiisler
5. Projekteerimistingimuste määramine – Timo Tiisler
6. Detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade andmine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine – Kairi Maasen, Krista Pukk
7. Tapa vallas Lehtse alevikus Rägavere tee 19 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine – Kairi Maasen
8. Maa ostueesõigusega erastamine – Kairi Maasen
9. Projekteerimistingimuste määramine – Jaanus Annus
10. Jäneda Kooli rendimäärade ja toitlustamise hindade kehtestamine – Mati Kanarik
11. Info