« Tagasi

Järgmine vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. aprillil, algusega kell 15.00, vallavolikogu saalis.

Järgmine vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. aprillil, algusega kell 15.00, vallavolikogu saalis.
 
Päevakord:
 
1. 15.00 – 15.05 Istungi avamine ja rakendamine
 
2. 15.05 – 15.20 Ülevaade majanduskomisjoni tegevustest
 
3. 15.20 – 15.25 Volikogu otsuse eelnõu „Katastriüksustele sihtotstarbe määramine"
 
4. 15.25 – 15.30 Volikogu otsuse eelnõu „Arvamuse andmine geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta"
 
5. 15.30 – 15.35 Volikogu otsuse eelnõu „Tapa Vallavolikogu 28. jaanuar 2016 otsuse nr 124 "Volikogu komisjonide koosseisu kinnitamine" muutmine"
 
6. 15.35 – 15.40 Volikogu otsuse eelnõu „Tapa Vallavolikogu 28. jaanuar 2016 otsuse nr 124 "Volikogu komisjonide koosseisu kinnitamine" muutmine"
 
7. 15.40 – 15.45 Volikogu otsuse eelnõu „Tapa Vallavolikogu valimiseks volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ning valimisringkonnas mandaatide arvu määramine"
 
8. 15.45 – 15.50 Volikogu otsuse eelnõu „Valimiskomisjoni moodustamine"
 
9. 15.50 – 16.00 Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla 2017. aasta lisaeelarve kinnitamine"
 
10. 16.00 – 16.10 Volikogu otsuse eelnõu „Sümboolika konkursi korraldamine„
 
11. 16.10 – 16.15 Istungi lõpetamine