« Tagasi

Tapa vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 04. 05.2017

 
1. Riigihanke nr 183880 "Tapa kesklinna rekonstrueerimise ja raudteepeatuse ühendamise erinevate liikumisviisidega ehitustööd" osa I pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine – Ene Orgusaar
2. Korteriomandi Üleviste 7-58 Tapa linn suulise enampakkumise tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
3. Hanke „Dementsetele eakatele ja mäluhäiretega inimestele päevahoiuteenuse osutamine" lõpetamine – Ene Orgusaar
4. Volikogu sotsiaalkomisjoni pöördumine – Alari Kirt
5. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse rahastamine Tapa valla eelarvest ja isiklikuks kasutamiseks jäetava osa määramine – Karmen Kaar
6. Mitme kinnistu omanikule loa andmine jäätmete üleandmiseks ühel kinnistul – Krista Pukk
7. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine – Krista Pukk
8. Puuraugu asukoha kooskõlastamine – Krista Pukk
9. VOE " Katastriüksustele sihtotstarbe määramine" – Kairi Maasen
10. Kinnistu jagamine (2) – Kairi Maasen
11. KÜ Turu 12A avaldus hoonestusõiguse seadmiseks – Kairi Maasen
12. Vallaasutuste ja alaeelarvete tulude ning kulude jaotus majandusliku sisu järgi – Mati Kanarik
13. Vallavanema lähetus – Allari Kirt
14. Info