« Tagasi

Tapa valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Tapa Vallavolikogu võttis 26. jaanuaril 2017 otsusega nr 200 vastu Tapa valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande ning esitas selle avalikule väljapanekule. Avalik väljapanek toimus 01. märtsist kuni 30. märtsini 2017, mille jooksul laekus 25 kirja arvamuste ja ettepanekutega üldplaneeringu täiendamiseks. 
 
Tapa valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad:
·           08. mail 2017 kell 16.00 Moe külakeskuse saalis (Moe keskus 1, Moe küla, Tapa vald);
·           08. mail 2017 kell 18.00 Tapa Kultuurikojas (Turu tn 8, Tapa linn, Tapa vald);
·           09. mail 2017 kell 17.00 Jäneda lossi saalis (Jäneda loss, Jäneda küla, Tapa vald);
·           09. mail 2017 kell 19.00 Lehtse Kultuurimajas (Rägavere tee 19, Lehtse alevik, Tapa vald).
 
Planeeringuga saate tutvuda ka Tapa valla kodulehel: http://www.tapa.ee/uldplaneering