« Tagasi

Tapa vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 11. 05.2017

 
1. Tee  ja tänava ajutise sulgemise loa väljastamine (2) – Jaanus Annus
2. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine (3) – Indrek Jurtšenko
3. Riigihanke korraldamine Lehtse Keskusehoone kooli ja lasteaia mööbli ning sisustuse ostmiseks– Ene Orgusaar, Andrus Freienthal
4. Kinnistu jagamine – Kairi Maasen
5. Katastriüksuste piiride muutmine– Kairi Maasen 
6. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest tasumine – Karmen Kaar
7. Avalduse esitamine Viru Maakohtule eestkostja ametiaja pikendamiseks (2) – Ly Nelson
8. Puudega inimesele hooldaja ja hooldajale hooldajatoetuse määramine – Ly Nelson
9. Eestkostja ülesannete täitmine – Ly Nelson
10. Eestkostetava vara võõrandamine, enampakkumise komisjoni moodustamine ja enampakkumise toimumise aja määramine – Mati Kanarik
11. Vallavara võõrandamine, enampakkumise komisjoni moodustamine ja enampakkumise toimumise aja määramine – Mati Kanarik
12. Info eelarve täitmisest – Mati Kanarik
13. Tapa Vallavalitsuse 24.11.2016 määruse nr 3 "Tapa valla munitsipaalkoolide, huvikooli ja koolieelsete lasteasutuse õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2017. aastaks" muutmine – Piret Treial
14. Info