« Tagasi

Tapa vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 18.05.2017

 
1. Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramine – Jaanika Kirs
2. Tapa kesklinna tänavate ja pargi rekonstrueerimise ehitusloa väljastamine – Jaanus Annus
3. Tapa linnas Sauna tänava, Valve tänava, Ambla mnt ja Eha tänava rekonstrueerimise ehitusloa väljastamine – Jaanus Annus
4. Tänavate ajutine sulgemine – Jaanus Annus
5. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine (3) – Indrek Jurtšenko
6. Raha eraldamine eelarvest – Indrek Jurtšenko
7. Riigihanke nr 185505 "Tapa Kultuurikoja rekonstrueerimise projekti koostamine" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine – Ene Orgusaar
8. Tapa valla 2017. a hankeplaani muutmine – Ene Orgusaar
9. Tapa vallas Tapa linnas Roheline tänav L1 ja Roheline tänav L2 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine – Kairi Maasen
10. Vaba põllumajandusmaa erastamine (2) – Kairi Maasen
11. Tapa Vallavalitsuse 09.03.2017 korralduse nr 164 „Maa ostueesõigusega erastamine" muutmine – Kairi Maasen
12. VOE "Omafinantseeringu suurendamine Keskkonnainvesteeringute Keskusele" – Mati Kanarik
13. VME "Tapa Vallavolikogu 28. märts 2013 määruse nr 86 "Tapa Vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste juhtide  palgajuhend" muutmine" – Mati Kanarik 
14. Info