« Tagasi

Tapa kesklinna ümberkujundamine

 
Tapal teostatakse käesoleva aasta suvel mitme tänava ja kõnnitee ning Kirikupargi rekonstrueerimise näol  linna keskosa ümberkujundamine. Tegemist on väga suure projektiga, mis täielikult muudab linna keskosa ilmet ja on saanud rahastuse riiklikest piirkondade konkurentsivõimet tugevdatavatest toetusprogrammidest. Selle käigus viiakse ellu projektid "Tapa raudteejaama, bussijaama, kesklinna haljastuse ja inimeste igapäevaste liikumisvõimaluste väljaarendamine" ja "Raudteepeatuste ühendamine erinevate liikumisviisidega". Kui rääkida konkreetselt, siis ehitatakse ümber Jaama ja Sauna tänavad koos Jaama tänava ringristmikuga, samuti Kalmistu tänav Pika ja Rohelise tänavate vahel, ehitatakse välja Esperanto tänav. Rajatakse kõnniteed Jaama, Sauna ja Eha tänavatele, ehitatakse parklad Vaksali trahteri kõrvale ja Valve tänavale, korrastatakse Kirikupark, ehitatakse tänavavalgustus, lahendatakse sademevete ärajuhtimine. Korraldatakse ümber bussijaama liikluskorraldus. Selle tulemusena parandatakse eelkõige jalakäijate, bussi- ja rongireisijate turvalisi liikumisvõimalusi ning muudetakse sujuvamaks kesklinna liikluskorraldus. 
 
Käesolevaks ajaks on projekteerimine lõpetatud. Läbi on viidud ehitushanked, mille tulemusena on mõlema projektiosa elluviijaks tuntud tee-ehitusettevõte Lemminkäinen Eesti AS. Projekti "Tapa raudteejaama, bussijaama, kesklinna haljastuse ja inimeste igapäevaste liikumisvõimaluste väljaarendamine" maksumuseks koos käibemaksuga on 1 585 292 eurot ja projekti "Raudteepeatuste ühendamine erinevate liikumisviisidega" maksumuseks koos käibemaksuga on 804 690 eurot. Kokku on seega kahe projekti maksumuseks 2 389 982 eurot, millest 1 865 407 eurot on toetus EL Ühtekuuluvusfondist, 354 575 eurot Tapa valla omaosalus ja 170 000 eurot sihtotstarbeline toetus Kaitseministeeriumilt. 
 
Kaitseministeerium ja Kaitsevägi teadvustavad selgelt, et Eesti ja liitlaste relvajõudude kohalolek on Tapal igas mõttes märgatavad. Seepärast kinnitab Kaitseministeerium kindlalt, et jätkuvalt panustatakse rahaliselt Tapa infrastruktuuri ja elukeskkonna parendamisse ja ümberkujundamisse nüüd ja tulevikus.
 
Ehitustööde omanikujärelevalve kulud on 13 375  eurot. 
 
Ehitustööd kestavad ajavahemikus juuni – oktoober 2017. Seoses sellega, et Tapa jaoks on tegemist äärmiselt suuremahuliste ehitustöödega, sulgevad need vastavalt ehitaja poolt väljatöötatavale liikluskorraldusele järgemööda kõnealused tänavad. Ajutisest liikluskorraldusest ja reisibusside peatustest anname teada vahetult enne ehitustööde algust. Seega peavad Tapa elanikud algava suve jooksul arvestama Jaama, Sauna, Kalmistu, Valve, Eha (lõigul E.Vilde-1.Mai) tänavate ja Ambla mnt osalise sulgemisega ning autojuhid peavad valmis olema teatud ebamugavusteks. Tapa Vallavalitsus palub meie elanikel suhtuda asjasse mõistvalt ning mõelda sellele, et suurprojekti tulemusena saame sügiseks kaasaegse ja korrastatud linnasüdame. Tapa Vallavalitsus väljendab lootust, et rekonstrueeritavate tänavate äärde jäävate kinnistute omanikud vaatavad kriitilise pilguga üle neile kuuluvad hooned, piirdeaiad, haljastud jms ning panustavad samuti linna ilusamaks muutmisel. 
 
Lisame tänavate rekonstrueerimise eelsed pildid.
 
 
 
 
Tapa Vallavalitsus