« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 15.06.2017

 
1. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine – Indrek Jurtšenko
2. Taksoveoloa väljastamine – Jaanus Annus
3. Tapa valla kruusakattega teede kruusatäitetööde eduka pakkumuse kinnitamine – Jaanus Annus
4. Tapa Linnaraamatukogu pargi kõnniteede renoveerimise tööde eduka pakkumuse kinnitamine – Jaanus Annus
5. Tapa Linnaraamatukogu pargivalgustuse ehitustööde eduka pakkumuse kinnitamine – Jaanus Annus
6. Tapa Linnaraamatukogu pargivalgustite eduka pakkumuse kinnitamine – Ene Orgusaar
7. Lihthanke nr 187026 „Mänguväljaku elementide ostmine koos paigaldusega lasteaeda Vikerkaar ja Jäneda mänguväljakule" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine – Ene Orgusaar
8. Riigihanke korraldamine Tapa Muusika- ja Kunstikooli II korruse remont ja pööningulae soojustamine – Ene Orgusaar
9. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine – Krista Pukk
10. Koduteenuse osutamine (8) – Karmen Kaar
11. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamine ja selle eest tasumine (3) – Karmen Kaar
12. Puudega inimesele hooldaja ja hooldajale hooldajatoetuse määramine – Karmen Kaar
13. Puudega inimesele hooldaja ja hooldajale hooldajatoetuse määramise lõpetamine – Karmen Kaar
14. Nõusoleku andmine – Jaanika Kirs
15. Tapa Vallavalitsuse 13. oktoobri  2011 määrus nr 20 „Päevakeskuse teenuste hindade kehtestamine" kehtetuks tunnistamine – Mati Kanarik
16. Saunateenuste hindade kehtestamine – Mati Kanarik
17. VME "Tapa valla põhimäärus" – Piret Treial
18. Valimisjaoskondade moodustamine – Piret Treial
19. Info