« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 22.06.2017

 
1. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamine ja selle eest tasumine (2) – Karmen Kaar
2. Sotsiaaltoetuste maksmine (9) – Karmen Kaar
3. Sotisaaltoetuste taotluste rahuldamata jätmine (5) – Karmen Kaar
4. Perekonnas hooldamise lepingu kinnitamine – Jaanika Kirs
5. MTÜ-le Tapa Lastekaitse Ühing lapsehoid raha eraldamine lapsehoiuteenuse osutamiseks – Jaanika Kirs
6. MTÜ-le Tapa Lastekaitse Ühing lapsehoid raha eraldamine lapsehoiuteenuse osutamiseks
7. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine – Krista Pukk
8. Tapa Vallavalitsuse 08. juuni 2017 korralduse nr 381 kehtetuks tunnistamine – Mati Kanarik
9. Eluruumi üürile andmine – Mati Kanarik
10. Mitteeluruumi üürilepingu pikendamine – Mati Kanarik
11. Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemisel moodustuva Tapa valla valimiskomisjoni asukoha määramine – Piret Treial
12. Info