« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 29.06.2017

 
1. Sotsiaalkorteri eraldamine – Karmen Kaar
2. Sotsiaalkorteri üürilepingu pikendamine (2) – Karmen Kaar
3. Tänava ajutine sulgemine – Jaanus Annus
4. Täiendavate pindamistööde eduka pakkumuse kinnitamine – Ene Orgusaar
5. Lihthanke nr 187511 „Tapa Muusika- ja Kunstikooli II korruse remont ja pööningulae soojustamine" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine – Ene Orgusaar
6. Tapa Vene Põhikooli välispiirete rekonstrueerimise eduka pakkumuse kinnitamine - Ene Orgusaar
7. Riigihanke korraldamine dementsetele eakatele ja mäluhäiretega inimestele päevahoiuteenuse osutamiseks 01.09.2017 - 31.12.2019 – Ene Orgusaar
8. Ehitusloa väljastamine (2) – Timo Tiisler
9. Tapa vallas Tapa linnas Männikumäe tänav kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine – Kairi Maasen
10. Kinnistu jagamine (4) – Kairi Maasen
11. Maa riigi omandisse jätmine (2) – Kairi Maasen
12. Info