« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 06.07.2017

 
1. Väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenuse osutamine ja selle eest tasumine (3) – Karmen Kaar
2. Lehtse Keskusehoone kõnnitee ehitustööde eduka pakkumuse kinnitamine – Jaanus Annus
3. Teede ja tänavate ajutine sulgemine – Jaanus Annus
4. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine – Piret Treial
5. Riigihanke korraldamine Moe jalg- ja jalgrattatee ehitamiseks – Andrus Freienthal
6. Kinnistu jagamine (2) - Andrus Freienthal
7. Vallavanema puhkuse vormistamine – Alari Kirt
8. Info, avaldused