« Tagasi

Tapa ehitab: Raamatukogu haljastu rekonstrueeritakse

Käesoleval suvel võeti ette Tapa Linnaraamatukogu esise haljastu korrastamine. Rekonstrueerimise tingis vajadus rajada 1. Mai puiesteelt korralik jalakäijate tee raamatukogu peaukseni ning koos sellega avada hoone tänavale. Käesoleva aasta plaanides ongi jalgtee ehitamine, raamatukogu hoone ees puuduoleva kivisillutise paigaldamine ja jalgtee äärde kaasaegse valgustuse rajamine. Jalgteele paigaldatakse pingid, millele raamatukogu poolsel initsiatiivil hakatakse omistama Tapa ajaloo ja kultuuriloo jaoks oluliste inimeste nimesid.
Jalgtee ja platside ehitustöö teostab Lasila Betoon AS ja pargivalgustuse rajab Särts OÜ. Tööde valmimise tähtajaks on augusti keskpaik.
 
 
Tapa Vallavalitsus