« Tagasi

Tapa vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 14.09.2017

 
1. Tapa Vene Põhikooli töötajate koosseisu kinnitamine – Naima Sild, Anne Roos
2. Riigihanke korraldamine Tapa valla ja OÜ Tapa Vesi 2017. aasta majandusaasta aruannete auditeerimiseks – Ene Orgusaar
3. Riigihanke korraldamine Tapa vallas Läpi – Aru - Ojaküla tee rekonstrueerimisprojekti koostamiseks – Ene Orgusaar
4. Riigihanke korraldamine Tapa linnas Karja tänava rekonstrueerimisprojekti koostamiseks – Ene Orgusaar
5. Projekteerimistingimuste määramine (2) – Jaanus Annus
6. Mitteeluruumi rendilepingu sõlmimine – Mati Kanarik
7. Munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamine – Mati Kanarik
8. Sotsiaaltoetused ja – teenused (23) - Karmen Kaar
9. VME "Tapa Vallavolikogu 16.04.2009 määruse nr 111 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Tapa vallas" muutmine" 
10. Koduteenuse osutamine – Ly Nelson
11. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse rahastamine Tapa valla eelarvest – Ly Nelson
12. Puudega inimesele hooldaja ja hooldajale hooldajatoetuse määramine – Ly Nelson
13. VME "Tapa valla 2017. aasta teise lisaeelarve kinnitamine", 2. lugemine – Mati Kanarik
14. Sümboolika konkursi tulemuste kinnitamine – Alari Kirt
15. Info