« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 28.09.2017

  1. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine – Indrek Jurtšenko
  2. Lehtse Koolile sülearvutite ostmise eduka pakkumuse kinnitamine – Ene Orgusaar
  3. Projekteerimistingimuste määramine – Timo Tiisler
  4. Maaüksusele koha-aadresside määramine – Kairi Maasen
  5. Lähiaadressi muutmine (3)– Kairi Maasen
  6. Maa riigi omandisse jätmine (2) – Kairi Maasen 
  7. Katastriüksuste piiride muutmine – Kairi Maasen
  8. Ranitsatoetuse maksmine – Karmen Kaar
  9. Osaühing Tapa Vesi osakapitali suurendamine – Mati Kanarik
  10. Avaldused, info