« Tagasi

Tapa vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 05.10.2017

 
1. Avalduse esitamine Viru Maakohtule piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkoste seadmiseks – Ly Nelson
2. Puudega inimesele hooldaja ja hooldajale hooldajatoetuse määramine – Ly Nelson
3. Elektrienergia ostmise minikonkursi tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
4. Tapa linnas Karja tänava projekteerimise eduka pakkumuse kinnitamine – Ene Orgusaar
5. Loa andmine jäätmemahuti  perioodiliseks tühjendamiseks – Krista Pukk
6. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine – Krista Pukk
7. Kasutusloa väljastamine (2) – Timo Tiisler 
8. Kinnistu jagamine – Kairi Maasen 
9. Maaüksustele koha-aadressi määramine – Kairi Maasen
10. Maa ostueesõigusega erastamine – Kairi Maasen
11. Maa riigi omandisse jätmine – Kairi Maasen
12. Vallaasutuste ja alaeelarvete tulude ning kulude jaotus majandusliku sisu järgi – Mati Kanarik
13. Info