« Tagasi

Tapa linnakalmistul jätkati hooldamata hauaplatside tähistamist hoiatussiltidega, kokku märgistati II kvartalis 86 hauaplatsi.

Hoiatustähised paigaldati hauaplatsidele, millel esineb vähemalt üks järgmistest tunnustest:
1)  hauaplatsi pinnasest on olulises osas läbikasvanud rohi ja/või võsa;
2)  hauarajatised ja –tähised on tugevalt sammaldunud, läbiroostetanud või lagunenud;
3)  hauaplatsile kogunenud prahi ja lehtede ning muude asjaolude põhjal on ilmne, et hauaplatsi ei ole pikka aega korrastatud.
 
Ülevaatuste käigus tuvastati II kvartalis hooldamata hauaplatside tunnuseid 86 hauaplatsil, millele paigaldati kollane hoiatustähis.
Jälgitavate hauaplatside nimekirjadega on võimalik tutvuda valla kodulehel http://www.tapa.ee/tapa-linnakalmistu.
 
Tähistatud hauaplatsid on aasta aega jälgimise all. Kui sildil olevast kuupäevast ühe aasta jooksul ei ole keegi asunud platsi hooldama, tunnistatakse hauaplats hooldamata hauaplatsiks ning antakse uuesti kasutamiseks. Vastavalt kalmistuseadusele ei või kirstuga surnu pealematmine toimuda varem kui 20 aasta möödumisel viimasest matmisest samale kohale.
 
Kui märgistatud haud korrastatakse, siis palume sinna paigaldatud silti mitte ära visata, vaid teavitada kalmistuvahti (tel 5047339).