« Tagasi

OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISRING

 

Koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskuse, MTÜga Lääne-Viru Jäätmekeskus ja AS-iga Epler & Lorenz viiakse Lääne-Virumaal läbi ohtlike jäätmete kogumisring. Kogumisring toimub Tapa valla hajaasustusega piirkondades ning kogumisringist jääb välja Tapa linn.

Tapa valla eraisikutelt ohtlike jäätmete kogumisring toimub 22.10.2017 järgmise graafiku alusel:

 

Jäneda A ja O kaupluse parkla 13.20 -13.40

Lehtse keskusehoone parklas (Rägavere tee 19) 13.50 -14.10

Jootme parkla (Jootme 3) 14.20 -14.40

Imastu parkla (Imastu 11) 14.50 - 15.10

Moe teeninduspunkti parkla ( Moe 1) 15.15- 15.35

Saiakopli mõisa parkla 15.45 -16.05

 

Vastu võetakse : pliiakud; patareid; värvijäätmed; õlijäätmed; õlifiltrid; ohtlike ainete jääke sisaldavad pakendid; elavhõbedalambid; elavhõbe; vanad ravimid; kemikaalid; taimekaitsevahendid.

Komplektsed elektroonikaseadmed - arvutid, monitorid, elektrilised kodumasinad jne;

Vastu ei võeta : vanu rehve; mittekomplektseid elektri- ja elektroonikajäätmeid; segaolmejäätmeid.

Ohtlikud jäätmed tuleb otse üle anda vedajale mitte varem kogumiskohta kokku viia!