« Tagasi

Tapa Vene Põhikool on „Hea kooli teerajaja 2017“

 

Tapa Vene Põhikool osales Tartu Ülikooli eetikakeskuse poolt korraldatud konkursil „Hea kool kui väärtuspõhine kool 2017". Konkursi eesmärk on edendada koolide ja lasteaedade pädevust väärtuskasvatuse alal ning tunnustada, koguda ja levitada häid kogemusi ja praktikaid.

Kool alustas konkursitöö kirjutamisega juba aprillis ning esitamise esimene tähtaeg oli maikuu. Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse nõustajad ehk kriitilised sõbrad külastasid kooli 8. juunil.  Eetikakeskuse nõustajad tutvusid kooliga, vaatlesid tehtavat ning andsid nõu ja jagasid kogemusi. Seejärel algas konkursitöö täiendamine ning arendamine. Lõpliku eneseanalüüsi esitas Tapa Vene Põhikool 6. novembriks.

21. novembril 2017 toimus Tartus väärtuskasvatuse konverents, kus tunnustati ja autasustati konkursil osalenud koole ja lasteaedu.

„Hea kooli teerajaja 2017" tiitli ja logoga tunnustatakse kooli, mis teeb kogu organisatsiooni arendamisel väärtuspõhist tööd, pöörates tähelepanu iga õpilase individuaalse arengu toetamisele koostöös eri osapooltega. Tunnustatud koolid on oma tegevusi eneseanalüüsi vormis hinnanud.

Artikkel konkursist ja tunnustamise üritusest:

Väärtuskasvatuse rändkarikad läksid tänavu Tartusse ja Haapsallu

https://www.eetika.ee/et/uudised/vaartuskasvatuse-randkarikad-laksid-tanavu-tartusse-haapsallu-0

Kasutatud allikad: www.eetika.ee