« Tagasi

Tapa vald otsib aastategijaid, tähtaeg 1. detsember

Tapa vallavalitsus otsib aastategija kandidaate. Siinkohal anname ka teada, et praeguse kehtiva korra alusel, otsime aastategijad enne ühinemist oleva Tapa valla territooriumil elavate inimeste ja organisatsioonide seast. Palume eelnevalt tutvuda "Tapa valla tunnustusavalduste andmise kord", mille leiate:https://www.riigiteataja.ee/akt/407112012081. Selles määruses soovitame pöörata tähelepanu kandidaatide esitamistingimustele, samuti saate informatsiooni esitamisvormist.
Kandidaatide esitamise tähtaeg 2017. aasta aastategijate tunnustamiseks on 1. detsember 2017, tänamisüritus toimub aga 24. veebruaril 2018 (täpsustub). Palume omad kandidaadid esitada esimesel võimalusel allkirjastades taotlused kas digitaalse allkirjaga ja saates aadressile vallavalitsus@tapa.ee või allkirjastada käsitsi ja tuua paberkandjal vallamajja Pikk 15. Kui tekib küsimusi, kuidas ja mida täita, siis: 3229659 ja indrek.jurtsenko@tapa.ee .
Vastavalt tunnustamise määrusele jagatakse alates 2013. aastast tunnustust aastatetegijatele, samuti tunnustatakse tublisid vallakodanikke teenetemärkide ja tänukirjadega. Tapa vald tunnustab inimesi aastategija puhul kategooriates "isiku tegu", "organisatsiooni tegu" ja "elutöö". Vallarahvas saab esitada kandidaate aastategijate osas, samuti saab vallkodanik teha ettepanekuid vallavanemale, keda tänada tänukirjaga, teenetmärgi kandidaate saavad esitada vaid Tapa valla volikogu liikmed ja vallavanem.
Täpsem teave ja kandidaadi esitamisblankett asub: http://www.tapa.ee/blanketid-ja-korrad (Tapa valla aastategija nimetuse andmise esitamisvorm). Head tunnustamiskordadega tutvumist ja kandidaatide esitamist!
Indrek Jurtšenko
kultuurispetsialist