« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 29.11.2017

 
1. Sotsiaaltoetuste maksmine (9)– Karmen Kaar
2. Sotsiaalkorteri üürilepingu pikendamine – Karmen Kaar
3. Ehitusloa väljastamine – Timo Tiisler
4. Kasutusloa väljastamine – Timo Tiisler
5. Murutraktori maksumuse hinnapakkumise eduka pakkumuse kinnitamine – Jaanus Annus
6. Katastriüksuste lähiaadresside muutmine (9) – Kairi Maasen
7. Valla eestkostel olevate laste  külastusele lubamine (2) – Margit Halop
8. Projekteerimistingimuste väljastamine – Margit Halop
9. Raamatukogude töö korraldamine – Margit Halop
10. VVME "Tapa valla haridusasutustes õpilaskoha tegevuskulu ja lasteaiakoha arvestusliku maksumuse kinnitamine" – Ellen Uiboaed
11. Vallavanema puhkuse vormistamine – Alari Kirt
12. Info