Tapa Vallavolikogu 5. istungi toimub kolmapäeval, 27. detsembril 2017 Tamsalu linnas Tehnika 1 a, volikogu istungite saalis (III korrus), algusega kell 16.00. Päevakorras: 1. Volikogu otsuse...

Vallavolikogu istungi päevakorra projekt, 27.12.2017

Tapa Vallavolikogu 5. istungi toimub kolmapäeval, 27. detsembril 2017 Tamsalu linnas Tehnika 1 a, volikogu istungite saalis (III korrus), algusega kell 16.00. Päevakorras: 1. Volikogu otsuse...

  Tapa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele: AVALIKE SUHETE SPETSIALIST NOORSOOTÖÖSPETSIALIST SPORDIKOOLI DIREKTORI- PROJEKTIJUHI ...

Tapa Vallavalitsus võtab tööle

  Tapa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele: AVALIKE SUHETE SPETSIALIST NOORSOOTÖÖSPETSIALIST SPORDIKOOLI DIREKTORI- PROJEKTIJUHI ...

Uued tööajad: Esmaspäeval, teisipäeval 08:00-16:30 Kolmapäeval 08:00-18:00 Neljapäeval 08:00-16:30 Reedel 08:00-15:00

Tapa Vallavalitsuse tööaeg on muutunud

Uued tööajad: Esmaspäeval, teisipäeval 08:00-16:30 Kolmapäeval 08:00-18:00 Neljapäeval 08:00-16:30 Reedel 08:00-15:00

  1. Tugiisikuteenuse määramine (9) – Jaanika Kirs 2. Volituste andmine eestkostja ülesannete täitmiseks (15) – Jaanika Kirs, Ly Nelson 3. Väljaspool kodu osutatava...

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 10.01.2018

  1. Tugiisikuteenuse määramine (9) – Jaanika Kirs 2. Volituste andmine eestkostja ülesannete täitmiseks (15) – Jaanika Kirs, Ly Nelson 3. Väljaspool kodu osutatava...

Tapa vald ehitab: Tapa kesklinna ümberkujundamine ja uus liikluskorraldus Lõppeva aasta suurimaks ehitustööks Tapa vallas ja linnas kujunes linna keskosa ümberkujundamine.  Tegemist...

Tapa vald ehitab: Tapa kesklinna ümberkujundamine ja uus liikluskorraldus

Tapa vald ehitab: Tapa kesklinna ümberkujundamine ja uus liikluskorraldus Lõppeva aasta suurimaks ehitustööks Tapa vallas ja linnas kujunes linna keskosa ümberkujundamine.  Tegemist...

  Tapa Vallavolikogu 5. istung toimub kolmapäeval, 27. detsembril 2017, Tamsalu linnas Tehnika 1 a, volikogu istungite saalis (III korrus), algusega kell 16.00.   ...

Vallavolikogu 5. istungi päevakorra projekt 27.12.2017

  Tapa Vallavolikogu 5. istung toimub kolmapäeval, 27. detsembril 2017, Tamsalu linnas Tehnika 1 a, volikogu istungite saalis (III korrus), algusega kell 16.00.   ...

  1. Koduteenuse osutamise jätkamine (4) – Pille Evardi 2. Toetuste maksmine – Pille Evardi 3. Eluruumi tagamise teenuse osutamise jätkamine – Pille Evardi 4. ...

Tapa vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 13.12.2017

  1. Koduteenuse osutamise jätkamine (4) – Pille Evardi 2. Toetuste maksmine – Pille Evardi 3. Eluruumi tagamise teenuse osutamise jätkamine – Pille Evardi 4. ...

  1. Puudega inimesele hooldaja ja hooldajale hooldajatoetuse määramine (2) – Ly Nelson 2. Katastriüksuse lähiaadressi muutmine (5) – Kairi Maasen 3. VOE...

Tapa vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 06.12.2017

  1. Puudega inimesele hooldaja ja hooldajale hooldajatoetuse määramine (2) – Ly Nelson 2. Katastriüksuse lähiaadressi muutmine (5) – Kairi Maasen 3. VOE...

Tapa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi ABIVALLAVANEMATE (HARIDUS- JA SOTSIAALVALDKOND ja ARENGU- JA FINANTSVALDKOND) ametikoha täitmiseks.   Kandideerimistähtaeg: 19.12.2017 ...

Tapa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi ABIVALLAVANEMATE ametikoha täitmiseks

Tapa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi ABIVALLAVANEMATE (HARIDUS- JA SOTSIAALVALDKOND ja ARENGU- JA FINANTSVALDKOND) ametikoha täitmiseks.   Kandideerimistähtaeg: 19.12.2017 ...

  Sel sügisel toimus Eestis Ahtme kunstide kooli eestvedamisel XII rahvusvaheline laste kunstitööde konkurss „Kunst – mäng või looming?", alateemaks „Kõik meist".   ...

Tap Muusika- ja Kunstikooli kunstiõpilaste töid tunnustati XII rahvusvahelisel laste kunstitööde konkursil „Kunst – mäng või looming?“

  Sel sügisel toimus Eestis Ahtme kunstide kooli eestvedamisel XII rahvusvaheline laste kunstitööde konkurss „Kunst – mäng või looming?", alateemaks „Kõik meist".   ...

Hea kaasamõtleja! Tapa valla ja Tamsalu valla ühinemise tulemusena moodustunud Tapa vallal on tarvis uut ühist arengukava ja eelarvestrateegiat. Valla arengu kavandamisel on kõige...

Valla tulevik on meie kõigi kätes!

Hea kaasamõtleja! Tapa valla ja Tamsalu valla ühinemise tulemusena moodustunud Tapa vallal on tarvis uut ühist arengukava ja eelarvestrateegiat. Valla arengu kavandamisel on kõige...

  1. Sotsiaaltoetuste maksmine (9)– Karmen Kaar 2. Sotsiaalkorteri üürilepingu pikendamine – Karmen Kaar 3. Ehitusloa väljastamine – Timo Tiisler 4. Kasutusloa...

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 29.11.2017

  1. Sotsiaaltoetuste maksmine (9)– Karmen Kaar 2. Sotsiaalkorteri üürilepingu pikendamine – Karmen Kaar 3. Ehitusloa väljastamine – Timo Tiisler 4. Kasutusloa...

Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 29. novembril, algusega kell 16.00 Tapal, vallavolikogu saalis.   Päevakorra projekt:   1. Tapa valla 2017. aasta eelarve...

Vallavolikogu istung 29. november 2017

Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 29. novembril, algusega kell 16.00 Tapal, vallavolikogu saalis.   Päevakorra projekt:   1. Tapa valla 2017. aasta eelarve...

Tapa vallavalitsus otsib aastategija kandidaate. Siinkohal anname ka teada, et praeguse kehtiva korra alusel, otsime aastategijad enne ühinemist oleva Tapa valla territooriumil...

Tapa vald otsib aastategijaid, tähtaeg 1. detsember

Tapa vallavalitsus otsib aastategija kandidaate. Siinkohal anname ka teada, et praeguse kehtiva korra alusel, otsime aastategijad enne ühinemist oleva Tapa valla territooriumil...

  Seoses sellega, et Tapal 2010 – 2012 teostatud ehitustööde käigus ei õnnestunud rahaliste vahendite ebapiisavuse tõttu kõiki rekonstrueerimist vajavaid   ühisveevärgi ja...

Tapa vald ehitab: Tapa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ja rajamine

  Seoses sellega, et Tapal 2010 – 2012 teostatud ehitustööde käigus ei õnnestunud rahaliste vahendite ebapiisavuse tõttu kõiki rekonstrueerimist vajavaid   ühisveevärgi ja...

  Tapa Vene Põhikool osales Tartu Ülikooli eetikakeskuse poolt korraldatud konkursil „Hea kool kui väärtuspõhine kool 2017". Konkursi eesmärk on edendada koolide ja lasteaedade pädevust...

Tapa Vene Põhikool on „Hea kooli teerajaja 2017“

  Tapa Vene Põhikool osales Tartu Ülikooli eetikakeskuse poolt korraldatud konkursil „Hea kool kui väärtuspõhine kool 2017". Konkursi eesmärk on edendada koolide ja lasteaedade pädevust...

  1. Valla eestkostel olevate laste  külastusele lubamine – Sille Sõmermaa 2. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamine – Sille Sõmermaa 3. Koduteenuse...

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 22.11.2017

  1. Valla eestkostel olevate laste  külastusele lubamine – Sille Sõmermaa 2. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamine – Sille Sõmermaa 3. Koduteenuse...

Eelinfo LEADER toetustest 2018 ( http://arenduskoda.ee/et/uudised/106-eelinfo-leader-toetustest-2018 )   MTÜ Arenduskoja 2018. a LEADER toetuse taotluste vastuvõtuvoor on avatud...

Eelinfo LEADER toetustest 2018

Eelinfo LEADER toetustest 2018 ( http://arenduskoda.ee/et/uudised/106-eelinfo-leader-toetustest-2018 )   MTÜ Arenduskoja 2018. a LEADER toetuse taotluste vastuvõtuvoor on avatud...

  Moe jalg- ja jalgrattatee rajamise vajadust on Moe kandi elanike poolt tõstatatud juba aastaid järjest. Nüüd on kõnealune tee valmis. Kergtee parandab oluliselt Moe rahva võimalusi...

Tapa vald ehitab: Moe kergtee on valmis

  Moe jalg- ja jalgrattatee rajamise vajadust on Moe kandi elanike poolt tõstatatud juba aastaid järjest. Nüüd on kõnealune tee valmis. Kergtee parandab oluliselt Moe rahva võimalusi...