« Tagasi

Tapa vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 14.02.2018

 

 1. Sotsiaaltoetuste maksmistest (9) – Anne Klettenberg
 2. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse rahastamine Tapa valla eelarvest – Ly Nelson
 3. Koduteenuse osutamine (2) – Ly Nelson
 4. Katastriüksuse jagamine (3) -Gerli Sveta Pajupuu
 5. Reklaami paigaldusloa väljastamine -Eele Ehasoo
 6. Ehitusloa väljastamine – Timo Tiisler
 7. VKME "Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2018 – 2021 kinnitamine" – Jaanus Annus
 8. Loa andmine jäätmemahuti perioodiliseks tühjendamiseks – Andrus Freienthal
 9. Rendilepingu pikendamine – Alari Kirt
 10. Elukohateate kande kehtetuks tunnistamine – Piret Treial
 11. Pärimismenetluse algatamine – Piret Treial
 12. Riigihanke korraldamine Tapa valla üldplaneeringu koostamiseks ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise läbiviimiseks – Andrus Freienthal
 13. VME "Kaasava eelarve menetluse rakendamine Tapa valla eelarves" – Riho Tell
 14. VME "Reservfondi vahendite kasutamise tingimused ja kord" – Riho Tell
 15. Tapa valla ametiautode kasutamise kord – Riho Tell
 16. Ametiautode vastutavate kasutajate ja autode parkimiskohtade määramine – Riho Tell