« Tagasi

Tapa vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 14.02.2018

 

  1. Sotsiaaltoetuste maksmistest (9) – Anne Klettenberg
  2. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse rahastamine Tapa valla eelarvest – Ly Nelson
  3. Koduteenuse osutamine (2) – Ly Nelson
  4. Katastriüksuse jagamine (3) -Gerli Sveta Pajupuu
  5. Reklaami paigaldusloa väljastamine -Eele Ehasoo
  6. Ehitusloa väljastamine – Timo Tiisler
  7. VKME "Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2018 – 2021 kinnitamine" – Jaanus Annus
  8. Loa andmine jäätmemahuti perioodiliseks tühjendamiseks – Andrus Freienthal
  9. Rendilepingu pikendamine – Alari Kirt
  10. Elukohateate kande kehtetuks tunnistamine – Piret Treial
  11. Pärimismenetluse algatamine – Piret Treial
  12. Riigihanke korraldamine Tapa valla üldplaneeringu koostamiseks ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise läbiviimiseks – Andrus Freienthal
  13. VME "Kaasava eelarve menetluse rakendamine Tapa valla eelarves" – Riho Tell
  14. VME "Reservfondi vahendite kasutamise tingimused ja kord" – Riho Tell
  15. Tapa valla ametiautode kasutamise kord – Riho Tell
  16. Ametiautode vastutavate kasutajate ja autode parkimiskohtade määramine – Riho Tell