« Tagasi

Tapa valla arengukava eelnõu tutvustus.

Tapa ja Tamsalu Vallavolikogud otsustasid märtsis 2017 toimunud istungitel alustada uue valla arengukava ja eelarvestrateegia projekti koostamist. Läbiviidud riigihanke tulemusel sõlmiti OÜ-ga Cumulus Consulting leping Tapa valla arengukava koostamise koordineerimiseks.

Arengukava ja eelarvestrateegia koostati perioodil mai 2017-märts 2018. Selle jooksul toimusid valdkondlikud kohtumised, kus esmalt kaardistati olemasolev olukord ja seejärel sõnastati valdkondlikud eesmärgid ja tegevused ning investeeringud. Augustis 2017 viidi valla tulevikupildi loomiseks läbi laiapõhjalisem kaasamisseminar Tapal. Formuleeritud valla visiooni ja eesmärke arutati ka kohtumistel allasutusega. Tegevuskavasse oli võimalik anda omapoolne sisend kõigil vallaelanikel – novembrist kuni jaanuarini korraldati elanike seas küsitlus, millele oli võimalik vastata nii veebipõhiselt kui vallalehtedes ilmunud väljalõigatava ajalehenurga kaudu. Olulisemad otsused langetati arengukava ja eelarvestrateegia koostamiseks moodustatud juhtrühmas, kuhu kuulusid esialgu mõlema ühineva omavalitsuse ja ühinemise järgselt uue omavalitsuse juhid ja arengutöötajad. Paralleelselt koostati lühiülevaade vallast, mis sisaldab valla rahvastikku ja sotsiaalmajanduslikku keskkonda iseloomustavaid andmeid.

Tapa vallavalitsus kutsub Tapa valla elanikke Tapa valla arengukava 2018-2025 tutvustavatele koosolekutele Tamsalu kultuurimajas 7.märtsil 2018 kell 18.00 ja Tapa kultuurikojas 8.märtsil kell 18.00.

Arengukava projektiga saab eelnevalt tutvuda Tapa valla kodulehel http://www.tapa.ee/arengukava2

 

Tapa vallavalitsuse arengu- ja finantsosakond