« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 07.03.2018

 1. Puudega inimesele hooldaja ja hooldajale hooldajatoetuse määramine (2) – Ly Nelson
 2. Koduteenuse osutamine – Ly Nelson
 3. Volituste andmine eestkostja ülesannete täitmiseks – Ly Nelson
 4. Sõiduauto kirjaliku enampakkumise nurjunuks tunnistamine – Ene Orgusaar
 5. YIT Infra Eesti AS-ga Tapa kesklinna tänavate ja ja pargi rekonstrueerimise ehitustööde teostamiseks sõlmitud lepingu pikendamine – Ene Orgusaar
 6. Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks – Ene Orgusaar
 7. Maa ostueesõigusega erastamine – Gerli Pajupuu
 8. Tapa Vallavalitsuse 30.06.2016 korralduse nr 592 muutmine – Gerli Pajupuu
 9. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine – Indrek Jurtšenko
 10. Raamatu "Tapa vald sõnas ja pildis" trükkimise, küljendamise ja kujundamise eduka pakkumuse kinnitamine – Indrek Jurtšenko
 11. Sobitusrühma moodustamine Tamsalu Lasteaias Krõll – Anne Roos
 12. VME "Pädevuse delegeerimine" – Anne Roos
 13. Munitsipaalkorteri üürile andmine – Mati Kanarik
 14. Vallaasutuste ja alaeelarvete tulude ning kulude jaotus majandusliku sisu järgi – Mati Kanarik
 15. Tänava ajutine sulgemine – Jaanus Annus
 16. VME " Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Tapa vallas" – Aivi Must, Maarika Mändla
 17. VME "Tapa valla Spordikooli põhimäärus" – Aivi Must
 18. VME "Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks" – Aivi Must
 19. Arvamuse esitamine kinnistu võõrandamiseks – Alari Kirt
 20. Ettepanek munitsipaalkorterite võõrandamiseks – Riho Tell
 21. MTÜ Türi-Tamsalu Matkatee – Riho Tell