« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 28.03.2018

1.      Ehitusloa väljastamine - Mati Tamm
2.      Projekteerimistingimuste väljastamine - Mati Tamm
3.      Hanke „Tapa linna veekeskuse tasuvuse ja teostatavuseuuringu koostamine" tulemuse kinnitamine - Riho Tell
4.      Korraldatud jäätmeveost tähtajaline vabastamine - Mailis Alling
5.      Sõidukikaardi väljastamine - Jaanus Annus
6.      Porkuni Paemuuseumi teenuste hinna kehtestamine - Indrek Jurtšenko
7.      Raha eraldamine tegevustoetuseks (2) - Indrek Jurtšenko
8.      Tegevustoetuse eraldamine noorsootööühingutele - Aune Suve-Kütt
9.      Tapa Muusika- ja Kunstikooli töötajate koosseisu muutmine - Aune Suve-Kütt
10.  Tapa valla 2018. aasta hankeplaani kinnitamine - Ene Orgusaar
11.  VOE Vallavara võõrandamine - Mati Kanarik
 
Volikogu määruste eelnõude tutvustus:
12.  VME Tapa Vallavalitsuse hallatavate asutuste palgakorralduse põhimõtted, palgamäärad ja tingimused - Riho Tell
13.  VME Tapa valla tunnustusavalduste andmise kord - Indrek Jurtšenko
14.  VME Heakorraeeskirja ja koormise kehtestamine - Lembit Saart