« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 04.04.2018

 

 1. Puudega inimesele hooldaja ja hooldajale hooldajatoetuse määramine (2) – Ly Nelson
 2. Koduteenuse osutamine (2) – Ly Nelson
 3. Tugiisikuteenuse määramine – Jaanika Kirs
 4. Tapa valla teede ja tänavate asfaltkatte löökaukude ja kattepragude paikamise eduka pakkumuse kinnitamine – Jaanus Annus
 5. Katastriüksuse jagamine (4) – Gerli Pajupuu
 6. Projekteerimistingimuste väljastamine – Mati Tamm
 7. Ehitusloa väljastamine – Mati Tamm
 8. Arvamuse andmine Eesti Keskkonnateenused AS-le antava jäätmeloa nr L.JÄ/330539 eelnõu ja jäätmeloa andmise korralduse eelnõu kohta - Mailis Alling
 9. Arvamuse andmine Aktsiaseltsi LAJOS muudetava jäätmeloa nr L.JÄ/326919 eelnõu ja jäätmeloa muutmise korralduse eelnõu kohta - Mailis Alling
 10. Riigihanke „Tamsalu Sääse lasteaia ventilatsiooni ehitustööd" (viitenumber 195296) pakkumuse läbi vaatamata jätmine, pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkuja edukaks tunnistamine ja eduka pakkuja kvalifitseerimine – Ene Orgusaar
 11. Riigihanke korraldamine Tapa valla haridusasutuste toitlustusteenuse tellimiseks perioodiks 01.07.2018 – 30.06.2023 - – Ene Orgusaar
 12. Riigihanke korraldamine Tapa valla haljasalade hooldamiseks – Ene Orgusaar
 13. Sõiduauto CITROEN XSARA PICASSO võõrandamine kordusenampakkumisel, enampakkumise komisjoni moodustamine ja enampakkumise toimumise aja määramine – Mati Kanarik
 14. Eluruumide üürilepingute pikendamine (2) – Mati Kanarik
 15. Raha eraldamine eelarvest – Indrek Jurtšenko
 16. VME "Tapa valla tunnustusavalduste andmise kord" – Indrek Jurtšenko
 17. VME "Heakorraeeskirja ja koormise kehtestamine"