« Tagasi

3 tasuta koolitust kohalikele talunikele ja põllumajandustootjatele

Head kohalikud talunikud ja põllumajandustootjad!

Ootame teid  10.  ja 11. mail veekaitsekoolitustele Jäneda külalistemajja. 

Spetsiaalselt kohalikele oludele ja tootjatele mõeldes on eksperdid koostanud koolituse, mis aitab just teil lihtsalt ja arusaadavalt teada saada, mida veekogude tervise ja veekvaliteedi heaks siinkandis teha saab. Koolitusel saab näpunäiteid, kuidas targalt tegutsedes liigsed toitained põllu- ja karjamaalt veekogudesse ei pääseks.

Kokku toimub kahe päeva jooksul kolm tasuta koolitust:

1. Loomakasvajate koolitus veekaitsemeetmete rakendamiseks Jänijõe valgalal

10. mail 2018 kell 9.00–12.00, Jäneda külalistemaja seminariruum

Koolitusel tutvustatakse loomakasvatajatele keskkonnakaitsemeetmeid, mis aitavad vähendada Jänijõe ja teiste veekogude reostumist. Kuna koolitus on suunatud eeskätt Jänijõe valgalal tegutsevatele tootjatele, siis kaardistavad eksperdid koolituse eel põhjalikult ühe farmi tegevuse ja mõju Jänijõele. Näite põhjal töötatakse välja lahendused olukorra parandamiseks eelkõige sõnniku- ja silomajanduses. Saadud tulemusi tutvustatakse ka koolitusel.

2. Taimekasvatajate koolitus veekaitsemeetmete rakendamiseks Jänijõe valgalal

10. mail 2018 kell 13.00–16.00, Jäneda külalistemaja seminariruum

Koolitusel tutvustatakse maaharijatele keskkonnakaitseviise, mis aitavad vähendada Jänijõe ning teiste veekogude reostumist. Koostöös ühe Jänijõe valgalal tegutseva maaharijaga töötatakse välja individuaalne veekaitseplaan, mida tutvustatakse ka koolitusel.

3. Koolitus toitainete bilansi koostamiseks

11. mai 2018 kl 9.00-12.00, Jäneda külalistemaja seminariruum

Koolituse käigus nõustatakse põllumajandustootjaid toitainete bilansi kui ühe veekaitsemeetme koostamises, kasutades selleks mitmeid internetis vabalt saadavalolevaid kalkulaatoreid. Eksperdid arvutavad koolituse eel ühe tootja näitel välja toitainete bilansi ühe aasta peale. Koolitusel tutvustatakse saadud tulemusi ning kuidas iga tootja saab kalkulaatorit kasutada. 

Väga praktilisi ja igapäevatöösse rakendatavaid koolitusi juhivad veekaitsemeetmete eksperdid Kristjan Piirimäe ja Kuno Kasak (Eestimaa Looduse Fond).

Tulge kohale, olete väga oodatud!

Koolitust korraldab SA Eestimaa Looduse Fond ning rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus projekti „Jänijõe keskkonnaseisundi parandamine" raames. 

Rohkem infot:

Kuno Kasak, tel 5344 8583, kuno@elfond.ee

http://elfond.ee/projektid/janijoe-parandamine