« Tagasi

Tapa valla 2018 kaasava eelarve ettepanekud

2018. aasta kaasava eelarve ettepanekuid sai esitada 26. märtsist kuni 9. aprillini. Tähtaegselt esitati Tapa Vallavalitsusele 6 ettepanekut, mis hõlmasid puhkamisvõimaluste parandamist ja turvalisuse tõstmist Tapa vallas. 
 
Vastavalt Tapa Vallavolikogu 28.02.2018 määrusele nr 7 „Kaasava eelarve menetluse rakendamine" § 5 lg 1 analüüsis ja hindas ettepanekuid vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon koosseisu: Valimisliit Valgejõe esindaja Toomas Uudeberg, Valimisliit Koostöö esindaja Rein Tali, Eesti Keskerakonna esindaja Lilli Strõnadko, Eesti Reformierakonna esindaja Reigo Tamm ja Tapa Vallavalitsuse esindaja vallavanem Alari Kirt. Komisjon hindas ettepanekute vastavust määruses esitatud nõuetele, mille kohaselt peab ettepaneku tulemusena realiseeritav objekt liigituma vallaeelarve mõistes investeerimistegevuseks, ettepanek peab olema seotud Tapa vallaga, peab pakkuma avalikku hüve, peab olema avalikus kasutuses, objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele ning investeeringu suurus ei tohi ületada 20 000 eurot.
 
Hääletusele lähevad järgmised ettepanekud:
1. Kiirusmõõtja ja künnise paigaldamine Valgejõe puiesteele.
Valgejõe puiestee alates Ülesõidu tänavast Loobu jõe suunas on pikk ja sirge teelõik, mida kasutatakse igapäevaselt ning kellaajast hoolimata hoovõturajana. Sellel teelõigul puudub kõnnitee. Piirkonnas asub populaarne jõepark, mis on meeldivaks ajaveetmiskohaks  Tapa linna  laste ja noorte. Lubatud sõidukiiruse jälgimiseks on mõistlik paigaldada linna piirile kiiruskaamera ning teekünnised, mis manitseks sõidukijuhte oma kiirust kohandama lubatud piiresse. Ettepaneku esitaja loodab väga, et antud ettepanek saab teoks. Eriti pidades silmas, et algamas on suvine hooaeg, kus lapsed ja noored tavalisest rohkem ja hiljem tänaval liiguvad.
 
2. Valgejõe saare korrastamine
Ettepanek korrastada Valgejõe saar, mille käigus tuleks paigaldada riietevahetuskabiinid, tualetid, võrkpalliväljakud, tule tegemise koht, katusealune ja kiiged lastele. Tapal on palju inimesi, kes ei saa sõita mere äärde ja soovivad suvitada Valgejõe saarel, kes saavad siis vähemalt riideid vahetada ja tualetis käia. Katusealune annab võimaluse vabaajaüritusi korraldada ja koolilastel õuesõpet läbi viia. Võrkpalliplatsid annavad võimalusi nii treenimiseks, kui ka võistluste läbiviimiseks, mis tooks Tapale  spordirahvast.  Valgejõesaar on looduskaunis paik Tapa linnas, toome siis igas vanuses inimesed sinna nautima vaba aega.
 
3. Porkuni järve puhkeala arendamine ja mitmekesistamine
Porkuni on populaarne vaba aja veetmise koht (Porkuni mõis, Armuvalu sild, vana 
paemurd, Paemuuseum, Porkuni järv, avalik rand vettehüppetorniga jne.) nii Tapa valla elanike kui ka külastajate hulgas. Ettepaneku eesmärk on Porkuni järve puhkeala atraktiivsemaks muutmine, mille käigus avanevad mitmekesisemad vaba aja veetmise võimalused nii loodusenautlejaile kui ka tervisesportlastele. Puhkeala arendamine kutsuks inimesi rohkem aega õues veetma, liikuma ja annaks ka tervisesportlastele rohkem võimalusi. Kaasava eelarve ettepanek sisaldab uue külakiige püstitamist Kaieallika väliürituste platsile, looduslikust materjalist välitrenažöörid, istepinkide ja prügikastide paigaldamist kavandatava promenaadi trassile Porkuni järve ümbruses. Samuti rajataks Kaieallika-Külmallika piirkonda pikniku pidamise koht. MTÜ Kodukant Porkuni on külakogukonna toel tänavu aasta kevad-talvel antud piirkonnas raiunud järve kaldalt võsa ja avanud kaunid vaated järvele.
 
4. Välitreeningseadmete paigaldamine Tamsalu Terviserajale
Projekti eesmärk on anda võrdne  võimalus kõigile inimestele terve perega minna terviseradadele liikuma ja  teha erinevaid jõu- ja terviseharjutusi. Samal ajal kui vanemad teevad jõuharjutusi saavad lapsed kiikuda ja lihtsamaid harjutusi teha. Harjutused on komplekteeritud mitmekülgselt, et oleks hõlmatud erinevate tasemetega inimeste vajadused. Tamsalu terviseradu kasutab väga palju inimesi. Eesotsas Tamsalu gümnaasiumi õpilasetega, kehalise kasvatuse tundides. Lisaks neile Spordikompleksi külastavad spordilaagrid. Erinevad treeninggrupid. Veel palju harrastussportlasi,  lihtsaid peresid meie vallast kui ka kaugemalt. Vallale on see projekt oluline sellepärast, et inimesed oleks terved ja töövõimelised.  See projekt annaks võrdse võimaluse kõigile inimestele oma tervise eest hoolitsemisel. Vaatamata inimese sissetulekust.
 
5. Jäneda pargis asuvate sildade korrastamine
Jäneda parkides, kõnniteedel ja terviserajal olevad sillad annavad keskusele oma näo ning võimaldavad kasutada aegade jooksul väljakujunenud teid ja radu, et veeta aega looduslähedases keskkonnas ning liigelda jalgsi või jalgrattaga vajalikust kohast teise. Aastate jooksul on aga mõned sillad lagunenud või vajavad täiendavaid kaldteid, mõned aga muutunud lausa ohtlikeks (näiteks kooliteel olev sild). Sildade uuendamise mõte  ei ole oluline mitte ainult esteetilisest küljest või turismiga seonduvalt, see on  eelkõige väga vajalik kogukonna, sh eriti väikelaste ja kooliõpilaste, turvalisuse tagamiseks. Seega vajavad erilist tähelepanu kooliteel olevad sillad ning terviseraja sillad, mida kasutatakse lasteaia jalutuskäikudeks, õpilaste kehalise kasvatuse tundideks ning vallasisesteks spordiüritusteks. Sihtrühmaks on eelkõige Tapa valla elanikud lasteaialastest kuni eakateni, kes elavad Jänedal, samuti piirkonna külastajad. Kõik sillad asuvad avalikus kasutuses.
 
Hääletusele minevad ideed avaldatakse valla kodulehel www.tapa.ee, facebooki lehel ja www.volis.ee keskkonnas ning Tapa valla ajalehtede maikuu numbris.
 
Hääletamine toimub 01. juunist kuni 11. juunini (kaasa arvatud) ainult elektrooniliselt Tapa valla kodulehel www.volis.ee keskkonnas (vajalik ID kaardi või mobiil-ID olemasolu). 
 
Isikud, kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust, saavad hääletada Tapa linnaraamatukogus ja selle harudes Moel, Lehtses, Jänedal ning Tamsalu, Vajangu ja Assamalla raamatukogus.
Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva meelepärase idee poolt. 
Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht hääletuse ajal on rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas.
 
Hääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule. 
Realiseerimisele kuulub üks või mitu enam hääli saanud idee(d), mille eeldatav maksumus ei ületa kokku 20 000 eurot.