« Tagasi

Riik toetab eraisikute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumist

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või nõuetekohase reoveemahuti paigaldamiseks saavad eraisikud võimaluse riigilt toetust küsida, kokku läheb jaotamisele 10 miljonit eurot. Vastav taotlusvoor on ettevalmistamisel.
 
Toetust saavad taotleda isikud, kelle majapidamine asub riiklikult määratud üle 2000 ie reoveekogumisalal. Seda saab kontrollida keskkonnaregistrist. Toetust saab taotleda kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik.
 
Toetust saab küsida kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni rajamiseks elamust kuni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunktini ning reovee kogumise mahutite rajamiseks ja ümberehitamiseks piirkondades, kus puudub ühiskanalisatsioon ja kuhu seda ei planeerita lähima viie aasta jooksul rajada.
 
 
Toetust saab hakata taotlema SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaudu. Taotlusvooru avamisest antakse teada üleriigilises meedias ja ka KIK-i kodulehel.