« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 16.05.2018

 
1. Tänava ajutine sulgemine (3) – Jaanus Annus
2. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine (4) – Indrek Jurtšenko
3. Tapa Vesi OÜ 2017 Majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine –Andrus Freienthal, Aare Palmsalu,
4. Tamsalu Kalor AS majandusaasta aruande kinnitamine – Riho Tell
5. Riigihanke korraldamine omanikujärelevalve teenuse osutamiseks Moe kergliiklustee ehitamisel ning Tamsalu Tööstuse tänava ja Tapa Karja tänava rekonstrueerimisel – Ene Orgusaar
6. Riigihanke korraldamine Tapa valla teeäärte ja rohumaade niitmiseks - Ene Orgusaar
7. Riigihanke korraldamine Tamsalu Gümnaasiumi staadioni projekteerimiseks  - Ene Orgusaar
8. Riigihanke „Tapa valla haridusasutuste toitlustusteenus" (viitenumber 195901) pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkuja edukaks tunnistamine ja eduka pakkuja kvalifitseerimine - Ene Orgusaar
9. Reklaami paigaldusloa väljastamine - Eele Ehasoo
10. Toetuse eraldamine FIE-le perearst Margut Soomann - Mati Kanarik
11. Sotsiaaltoetuste maksmine (11) – Anne Klettenberg 
12. Laste arvu suurendamine Jäneda Kooli lasteaiarühmas – Aivi Must
13. VME "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Tapa vallas", 2. lugemine – Aivi Must
14. Info